Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

а-------ка - Намерени са 10 думи от търсенето
агитаторка - мн. агитаторки.Жена агитатор.
акробатика - само ед.Вид цирково изкуство или спортна гимнастика,които се характеризират с изпълнение на сложни гимнастически упражнения.
алпинистка - мн. алпинистки.Жена алпинист.
аритметика - Спец. Дял от математиката, в който се изучават простите свойства на числата, изразени с цифри, и основните действия с тях.// прил....
асистентка - мн. асистентки.Жена асистент.
аспирантка - мн. аспирантки.Жена аспирант.
автоматика - (нем. Automatik по гр. automates 'самодвижещ се')1. Дял от техниката, който се занимава с автоматичните процеси в произв...
аеропоника - (по аеро- + гр. ponos 'работа')Отглеждане на растения без почва, чрез впръскване на хранителен разтвор в корените им.
арабистика - (фр. arabistique)Наука за арабския език и култура.
архаистика - (по гр. archaios 'стар')Художествено направление, което следва ранните форми от развитието на изкуството.// Прил. архаис...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: