Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

а--н----- - Намерени са 15 думи от търсенето
абонамент - само ед.1. Предплата за добиване на право за редовна услуга с определен срок на действие.2. Самото право на редовна услуга.
авансирам - авансираш. Давам аванс или подпомагам с аванс.
авансцена - мн. авансцени. Предната част от театрална сцена - от завесата дооркестъра или зрителите.
апандисит - само ед.Възпаление на апендикса.
аранжирам - аранжираш.Правя аранжимент; подлагам на аранжимент.
арендатор - мн. арендатори.Лице, което взема и използва недвижим имот под аренда.
арендувам - арендуваш.Вземам под аренда.// същ. арендуване.
атентатор - мн. атентатори.Лице, което извършва атентат.
авантурин - (фр. aventurine, нем. Avanturin)Минер. Минерал с тъмночервен до златистожълт цвят с включения от слюда, разновидност на кварца.
авункулат - (по лат. avunculus 'вуйчо')Ист. Обичай у някои народи вуйчото да се грижи много повече за сестрините си, отколкото за св...
агентство - (по лат. agens, -entis 'действащ')Представителство на учреждение, фирма, което изпълнява поръчките му.
аденалгия - (по аден- + -алгия)Мед. Болка в жлезите.// Прил. аденалгичен.
анонсирам - (фр. annoncer)Съобщавам, известявам.// Същ. анонсиране.
апендицит - (нлат. appendicitis по лат. appendix 'придатък' + -ит)Мед. Възпаление на апендикса; апандисит.
аранжеман - (фр. arrangement 'споразумение')Търг. Доброволно споразумение между длъжник и кредитор.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: