Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

а-к----- - Намерени са 7 думи от търсенето
анкетьор - мн. анкетьори.Лице, което прави анкета.
ашколсун - Разг. Браво, отлично.
алкалоид - (по фр. alcali 'алкали' + -оид)Хим. Токсично азотсъдържащо органично съединение, предимно от органичен произход, като ни...
анкилоза - (нлат. ankylosis по гр. ankylos 'крив')Мед. Неподвижност на става поради срастване на ставните повърхности.
аркбутан - (фр. arc-boutant)Арх. Арка, служеща за подпора на стена.
аскариди - (нлат. ascarida от гр. askaris, -idos)Зоол. Глисти, паразитиращи в червата на човека и животните, достигащи при някои видове до 25...
ашкенази - (евр. aschkenasim, мн. от aschkenas 'немец, немски евреин')Ист. Название на евреите в Централна и Източна Европа (севере...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: