Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

а-а-----а - Намерени са 4 думи от търсенето
авансцена - мн. авансцени. Предната част от театрална сцена - от завесата дооркестъра или зрителите.
апаратура - мн. апаратури.Съвкупност от апарати.
анастрофа - (нлат. anastropha от гр. anastrophe 'обръщане, връщане назад') Литер.1. Стилна фигура, при която се размества установени...
анафореза - (фр. anaphorese по гр. anaphoreo 'изнасям нагоре')Физ. Преместване на частици в разтвор към анода под действието на галв...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: