Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ауз - Намерени са 16 думи от търсенето
аул - мн. аули, (два) аула.Истор. Укрепено селище на българите или дворец на прабългарски хан.
аут - 1. Положение в спортна игра, при което топката излиза извън игрището.2. Разг. Вън, навън, извън.
аум - (санскр. aum)В индийската философско-религиозна система - първичният звук на Сътворението, съставен от трите звука а, у и м, съотв...
вуз - вуза, мн. вузове, (два) вуза, м.Разг. Висше учебно заведение.// прил. вузовски.
туз - тузът, туза, мн. тузове, (два) туза, м. 1. Карта за игра с един знак; ас. 2. Прен. Богат или високопоставен човек.
кауза - мн. каузи, ж. Общо дело, интерес, идея. Защитавам кауза. Работя за кауза. • Доктор хонорис кауза. Спец. Почетен доктор на универси...
пауза - мн. паузи, ж. 1. Прекъсване, спиране, почивка. В паузата между двете изпълнения ще излезем. 2. Замълчаване, промеждутък. След крат...
клауза - мн. клаузи, ж. Спец. В правото — положение в договор. В договора има и допълнителна клауза.
маузер - маузери, (два) маузера, м. Вид военен автоматичен пистолет.
браузър - (англ. browser)Компютърна система за оперативно действие в интернет.
гагаузи - гагаузин, м.Малочислена етническа група в Североизточна България (а също в Молдова и Украйна), която говори турски диалект, но има...
наузрял - неузряла, неузряло, мн. неузрели, прил. Който не е узрял; въззелен.
блокхауз - (нем. Blokhaus)Воен. Отбранителна постройка от пръст, дърво, камък, бетон за самостоятелна продължителна отбрана на малка военна ч...
маузерка - мн. маузерки, ж. Вид бойна пушка.
андропауза - (нлат. andropausa по гр. aner, -dros 'мъж' + лат. pausa 'прекъсване')Мед. Критическа възраст при мъжа.
каузалност - каузалността, само ед., ж. Причинност.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: