Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

аси - Намерени са 103 думи от търсенето
ами - съюз. Разг. А.
асо - мн. аса.Ас; туз, бирлик.
али - (тур. ali 'висш' от ар.)Ост. Турска титла на високопоставени лица.
оси - ося, осе, мн. оси, прил. Който се отнася до оса. Осе гнездо.
вси - обобщ. мест.Остар. Всички (в 1 знач.).
шаси - мн. шасита, ср. 1.Основна рамка за машина (автомобил, апарат и др.), върху която се поставят и монтират останалите й части. 2.Част...
касис - само ед. Многогодишен храст с плодове като малки тъмносини зърна, богати на витамини, използвани за сироп, конфитюр и др.; френско...
масив - мн. масиви, (два) масива, м. 1. Слабораз-членено планинско възвишение. Рило-Родопски масив. 2. Голямо пространство, заето от еднор...
насип - мн. насипи, (два) насипа, м. 1. Изкуствено земно възвишение. Железопътен насип. 2. Ситен обрив по гърлото.
пасив - мн. пасиви, м. 1. Спец. Само ед. или само мн. Съвкупност от дългове на една организация или фирма. 2. Прен. Само ед. Отрицателна с...
засиля - засилиш, мин. св. засилих, мин. прич. засилил, св. — вж. засилвам.
засипя - засипеш, мин. св. засипах, мин. несв. засипал, св. — вж. засипвам.
заситя - заситиш, мин. св. заситих, мин. прич. заситил, св. — вж. засищам.
касиер - мн. касиери, м. Длъжностно лице, което изчислява и раздава заплати, работи на каса в магазин, завежда каса на организация. Касиеръ...
класик - мн. класици, м. Общопризнат деец на науката, литературата или изкуството, създал произведения с непреходна стойност. Класик на бъл...
красив - красива, красиво, мн. красиви, прил. 1. Който доставя наслада на погледа, на слуха; приятен, хармоничен. Красива рокля. Красива же...
насиля - насилиш, мин. св. насилих, мин. прич. насилил, св. - вж. насилвам.
насила - нареч. Принудително, по чужда воля, с насилие. Вкараха го насила в операционната.
насиня - насиниш, мин. св. насиних, мин. прич. насинил, св. — вж. насинявам.
насипя - насипеш, мин. св. насипах, мин. прич. насипал, св. — вж. насипвам.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: