Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

амфи - Намерени са 11 думи от търсенето
амфи- - (гр. amphi 'около, от двете страни'; ampho 'двама')Първа съставна част на сложни думи със значение:а) 'об...
амфион - (по амфи- + йон)Физ. Йон, натоварен с един положителен и един отрицателен заряд.
амфибия - мн. амфибии.1. Животно или растение, което живее и във вода и на суша; земноводно.2. Машина (автомобил, танк и др.), която може да...
карамфил - мн. карамфили, (два) карамфила, м. 1. Градинско или диво цвете със силна миризма и кичести цветове с различен цвят, както и стрък ...
амфигония - (по амфи- + гр. gonos 'рождение)Бот. Размножаване чрез съединяване на две различни полови клетки.// Прил. амфигоничен и амфиг...
Амфитрион - (фр. amphitryon от гр. собств. Amphytrion)1. Мит. Древногръцки тивански цар, известен като любезен домакин.2. Прен. Гостоприемен д...
Амфитрита - (гр. собств. Amphitrite)Мит. Древногръцка богиня на морето, съпруга на Нептун.
амфибрахий - амфибрахият, амфибрахия, мн. амфибрахии, (два) амфибрахия.В литературата - трисрична стихотворна стъпка с ударение на средната сри...
амфитеатър - мн. амфитеатри, (два) амфитеатъра.Зрителна зала, в която всеки следващ ред от местата за сядане е по висок от предходния, за да мо...
амфикарпия - (по амфи- + гр. karpos 'плод')Бот. Образуване върху едно растение на плодове от два вида.// Прил. амфикарпичен и амфикар...
амфимиксис - (по амфи- + гр. meixis 'сношение')Биол. Полово размножаване чрез сливане на ядрата на мъжки и женски полови клетки.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: