Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

алел - Намерени са 12 думи от търсенето
авер - мн. авери. Разг. Другар, приятел.
адет - мн. адети, (два) адета.1. Обичай, ред установен като норма в дадена среда или колектив.2. Навик, нрав на човек или животно.
ален - алена, алено, мн. алени.Който е с кървавочервен цвят, пурпурен цвят.
алея - мн. алеи.Пътека между редици дървета и храсти в парк.
апел - Призив за подкрепа, помощ, съдействие. Отправям апел.
алеф - (стевр. aleph)Име на първата буква в старосврейската азбука.
паралел - мн. паралели, (два) паралела, м. 1. Спец. В геометрията — линия или равнина, която е успоредна на друга. 2. Спец. В географията — ...
паралелен - паралелна, паралелно, мн. паралелни, прил. 1. Успореден. 2. Ставащ едновременно; сходен, еднакъв. Паралелно движение. Паралелни св...
паралелка - мн. паралелки, ж. 1. Учениците от един клас; клас. 2. Гимнастически уред с два успоредни лоста; успоредка.
паралелизъм - само ед. 1. Успоредност. 2. Пълно съвпадане; еднаквост. 3. Спец. В езикознанието — построяване на фрази с еднаква структура. Синта...
паралелограм - мн. паралелограми, (два) паралелограма, м. Спец. Четириъгълник, чиито страни са две по две успоредни и равни, а ъглите са два остр...
паралелепипед - мн. паралелепипеди, (два) паралелепипеда, м. Спец. Геометрическа фигура с шест стени, които са две по две успоредни и равни.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: