Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ал я - Намерени са 5 думи от търсенето
алегория - мн. алегории.В литературата - поетически образ, който се създава, като се описва един конкретен предмет, а се подразбира друг; ин...
алегация - (лат. allegatio)Юр. Довод, твърдение, позоваване.
алокуция - (лат. allocutio)Книж. Кратка реч на важна личност по определен повод.
алопатия - (лат. allopat(h)ia от гр. allopatheia)Мед. Начин на лекуване на болестта чрез средства, които се противопоставят на болестните явл...
алопеция - (лат. alopecia от гр. alopekia)Мед. Косопад.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: