Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

акси - Намерени са 26 думи от търсенето
макси - само ед. Дълга женска дреха (пола, рокля, палто) до глезените — в съответствие с модната тенденция.
такси - мн. таксита, ср. Кола, която осъществява превоз срещу заплащане. Спирам такси. Вземам такси.
саксия - мн. саксии, ж. Глинен съд, в който се отглежда стайно цвете. По терасите има саксии с цветя. // прил. саксиен, саксийна, саксийно,...
аксиома - мн. аксиоми, ж.1. Спец. Съждение, което се приема за вярно без доказателства и което е в основата на други доказателства.2. Прен. ...
атаксия - (нлат. ataxia по а- + гр. taxis 'ред')Мед. Разстройство на координацията на движенията вследствие увреждане на нервните ...
ваксина - мн. ваксини.Препарат от живи организми за имунизиране на хора и животни.// прил. ваксинен.
максима - мн. максими, ж. Основен принцип в живота, ръководно правило; мъдра мисъл, изразена в кратко изречение.
тутакси - нареч. Разг. Веднага, в същия миг. Тутакси отговорих на въпроса му.
аксиален - (фр. axial 'осов' по лат. axis 'ос')Който се отнася до ос; осов.
апраксия - (нлат. apraxia по гр. apraxia 'бездействие')Мед. Нарушаване способността за извършване на целесъобразни действия поради ...
максимум - 1. Нареч. Най-много, не повече от. Лекарят може да приеме още максимум двама пациенти. 2. Същ., само ед., м. Възможно най-голямо, ...
аеротакси - (по аеро- + такси)Ав. Малък самолет, наеман като такси от пътника.
атараксия - (гр. ataraxia 'отсъствие на смущения')Книж. Пълно душевно спокойствие и невъзмутимост, което според епикурейците е качес...
синтаксис - само ед. Спец. Дял от граматиката, който изучава законите, по които се съчетават думите и се изграждат изречения, строежа на изреч...
факсимиле - мн. факсимилета, ср. 1. Точно възпроизведен (чрез преснимане или клише) оригинал на ръкопис, подпис, книга и др. 2. Печат с гравир...
аксиология - (пo rp. axios 'достоен' + -логия)Филос. Наука за моралните ценности.// Прил. аксиологичен и аксиологически.
ваксинация - само ед.Вкарване на ваксина в организма.
ваксинирам - ваксинираш.Вкарвам ваксина в организма.// същ. ваксиниране.
таксиметър - мн. таксиметри, (два) таксиметъра, м. Уред в такси за измерване на изминатия път и за посочване на сумата, която трябва да се запл...
максимален - максимална, максимално, мн. максимални, прил. Най-голям, краен, последен, най-висок. Максимални усилия.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: