Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

аги - Намерени са 48 думи от търсенето
ага - мн. аги.Истор. Почетно звание, което българите по време на турското робство дават на високопоставен турчин.
ами - съюз. Разг. А.
али - (тур. ali 'висш' от ар.)Ост. Турска титла на високопоставени лица.
агио- - (гр. agio-)Първа съставна част на сложни думи със значение 'свят', напр. агиология.
магия - мн. магии, ж. 1. Изкуство за правене на свръхестествени неща — съвкупност от действия и думи, притежаващи чудодейни свойства. Черн...
агитка - мн. агитки.1. Остар. Музикално или литературно произведение с агитационен характер, изпълнявано публично.2. Остар. Кратко печатно ...
вагина - мн. вагини.Спец. Влагалище на женския полов орган.// прил. вагинален.
винаги - нареч.1. Всеки път. Винаги ставам.2. По всяко време; всякога. Винаги съм за разходка.3. Постоянно, неизменно. Винаги си купува най...
дисаги - само мн. Скачени в горния си край две торби, които се премятат през рамо или върху седло на впрегнато животно. • Като агне в дисаг...
загина - загинеш, мин. св. загинах, мин. прич.. загинал, св. — вж. загивам.
трагик - мн. трагици, м. 1. Автор на трагедии. Древногръцки трагици. 2. Артист, изпълнител на трагични роли.
благина - мн. благини, ж.1. Само ед. Блажно ястие; мазнина.2. Само ед. Качество на благ (в 3 знач.); сладост.3. Прен. Добрина.
вагинит - (нлат. vaginitis по лат. vagina 'вагйна' + -ит)Мед. Възпаление на лигавицата на вагината.
загивам - загиваш, несв. и загина, св. 1. Умирам на война, в бой, бедствие, злополука. 2. За държава, град, народ, институция - преставам да...
магизъм - само ед. Боравене с магии и вълшебства; чародейство.
нагиздя - нагиздиш, мин. св. нагиздих, мин. прич. нагиздил, св. — вж. нагиздям.
плагиат - мн. плагиати, (два) плагиата, м. Издаване на чуждо произведение като свое.
агитатор - мн. агитатори.Лице, което се занимава с агитация.
агитация - Дейност за политическо или идеологическо въздействие върху обществото или части от него.
агитирам - агитираш.1. Занимавам се с агитация.2. Убеждавам, увещавам.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: