Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

абла - Намерени са 12 думи от търсенето
аула - мн. аули.Голяма тържествена зала в университет.
обля - облиш, мин. св. облих, мин. прич. облил, несв.; какво. Правя нещо да стане обло.
табла - мн. табли, ж. 1. Дървена или метална кутия с нарисувани островърхи фигури по нея, съдържаща пулове и зарчета за игра. Вземам табл...
аблатив - (лат. ablativus 'отнемащ')Грам. Падеж, изразяващ отношение на отделяне, средство, причина, място и др.// Прил. аблативен...
аблация - (лат. ablatio 'отнемане')1. Геол. Свличане, отмиване на скална повърхност.2. Намаляване на снежната или ледената покривк...
заблатя - заблатиш, мин. св. заблатих, мин. прич. заблатил, св. — вж. заблатявам.
наблажа - наблажиш, мин. св. наблажих, мин. прич. наблажил, св. — вж. наблажвам.
табланет - само ед. Вид игра на карти.
наблажвам - наблажваш, несв. и наблажа, св.; какво. Разг. 1. Мажа с блажно. Наблажих пръстите си. 2. Блажа много, доста. — наблажвам се/наблаж...
заблатявам - заблатяваш, несв. и заблатя, св.; какво. Превръщам някакво място в блато.
заблагодаря - заблагодариш, мин. св. заблагодарих, мин. прич. заблагодарил, св. — вж. заблагодарявам.
заблагодарявам - заблагодаряваш, несв. и заблагодаря, св. Започвам да благодаря.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: