Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

а а я - Намерени са 16 думи от търсенето
акомодация - само ед.Приспособяване. • Акомодация на окото. Спец. Способност на окото да се приспособява за виждане на предмети, намиращи се на...
автокрация - мн. автокрации.Самодържавие; управление с неограничена власт на едно лице.
агиография - Вид религиозна литература за живота на провъзгласените от църквата светци.
акумулация - мн. акумулации.Натрупване, събиране.
алитерация - мн. алитерации.В литературата - повторение на едни и същи по звучене съгласни звукове, което се използва като поетическо средство.
асимилация - мн. асимилации.1. В биологията - усвояване на външни вещества в организма.2. В политиката - поглъщане, претопяване на един народ и...
автография - (по авто + -графия)1. Печ. Ръчно нанасяне на текст или фигури върху цинкова плоча за литографско отпечатване.2. Точно писмено възп...
алтернация - (нем. Alternation от клат. alternatio 'замяна')1. Книж. Редуване, сменяне.2. Език. Сменяне на звукове в основата на една...
андромания - (нлат. andromania от гр. andromanes)Мед. Ненаситна страст на жена към мъжете.
андрофагия - (гр. androphagia по aner, -dros 'мъж' + -фагия)Книж. Човекоядство, людоедство.// Същ. андрофаг.
анихилация - (нем. Annihilation no нлат. annihilatio от лат. nihil 'нищо')Физ. Реакция, при която масата на веществото се превръща в ...
аноминация - (нем. Annomination, фр. annomination по а- + лат. nominatio 'назоваване')Литер. Стилен похват, при който се употребяват ...
антография - (фр. anthographie по гр. anthos 'цвете' + -графия)Символичният език на цветята.
ареография - (нем. Areographie по собств. гр. Ares 'Марс' + -графия)Астрон. Описание на планетата Марс.
архаизация - (клат. archaisatio по гр. archaios 'стар')Худ. Подражаване на древните форми на изкуството.// Същ. архаизирам.
асенизация - (клат. assenisatio)Спец. Създаване на здравословни условия.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: