Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

tos - Намерени са 39 думи от търсенето
чифтосвам - чифтосваш, несв. и чифтосам, св. какво. Разг. 1. Събирам два предмета, за да образувам чифт. 2. Събирам две противоположни по пол ...
автосервиз - мн. автосервизи, (два) автосервиза.Предприятие за ремонт и техническо обслужване на автомобили.
кръстосвам - кръстосваш, несв. и кръстосам, св.; какво. 1. Слагам на кръст. Кръстосвам дъски. Кръстосвам си ръцете. Кръстосвам си краката. 2. П...
бележитост - бележитостта, мн. бележитости, ж.1. Остар. Обикн. мн. Забележителност.2. Бележита личност; знаменитост. Бележитост в оперното изку...
спиртосвам - спиртосваш, несв. и спиртосам, св.; какво. Препарирам със спирт. - спиртосвам се/спиртосам се. Разг. 1. Сковавам се, оставам на мя...
знаменитост - знаменитостта, мн. знаменитости, ж. Изключително проявила се и прославена в някаква област личност.
потиснатост - потиснатостта, само ед., ж. Душевно състояние на потиснат; угнетеност, униние, меланхолия.
пустославие - само ед. Стремеж към слава; тщеславие.
фотосинтеза - само ед. Спец. Процес на хранене на зелените растения, който се осъществява под въздействието на светлината.
пустословие - мн. пустословия, ср. Празнословие.
петостенник - мн. петостенници, (два) петостенника, м. Геометрическа фигура, която има пет стени.
протосингел - мн. протосингели, м. Спец. Висш духовник, който е помощник на патриарх, екзарх или митрополит.
автосугестия - (по авто- + сугестия)Псих. Самовнушение.// Прил. автосугестивен.
кръстословица - мн. кръстословици, ж. Забавна задача — мрежа от квадратчета, които трябва да се попълнят хоризонтално и/или вертикално с думи; реб...
простосмъртен - простосмъртна, простосмъртно, мн. простосмъртни, прил. 1. Който след смъртта си не оставя следи в историята. 2. Разг. Ирон. Обик...
чистосърдечен - чистосърдечна, чистосърдечно, мн. чистосърдечни, прил. Искрен, откровен, непресторен. Чистосърдечна жена. Чистосърдечно признание....
простосърдечен - простосърдечна, простосърдечно, мн. простосърдечни, прил. Който е искрен, безхитростен, сърдечен. // същ. простосърдечие, ср. // с...
работоспособен - работоспособна, работоспособно, мн. работоспособни, прил. Който е годен, способен да работи. Работоспособен човек. // същ. работос...
конкурентоспособен - конкурентоспособна, конкурентоспособно, мн. конкурентоспособни, прил. Който може в конкуренция да изпъкне с качество, цена. Произв...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: