Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

tan - Намерени са 171 думи от търсенето
проектант - мн. проектанти, м. Специалист по проектиране на архитектурни обекти. // прил. проектантски, проектантска, проектантско, мн. проект...
пуританин - мн. пуритани, м. Пуритан.
пуританка - мн. пуританки, ж. Жена пуритан.
спартанец - мн. спартанци, м. 1. Жител на древна Спарта. 2. Прен. Човек, който калява себе си, живее сурово, с най-необходимото.
спартанка - мн. спартанки, ж. Жена спартанец.
спонтанен - спонтанна, спонтанно, мн. спонтанни, прил. Който възниква от вътрешни подбуди; естествен, непринуден. Спонтанна радост. Спонтанни ...
становище - мн. становища, ср. Разбиране на определен проблем; мнение, схващане, гледище, позиция, възглед. Имат различни становища по проблем...
тананикам - тананикаш, несв. Пея си тихичко, без да се чуват думи. Вървя по улицата и тананикам. // същ. тананикане, ср.
тантурест - тантуреста, тантуресто, мн. тантурес-ти, прил. Разг. Който има дебело отпуснато тяло и нисък ръст. Тантуресто дете.
танцьорка - мн. танцьорки, ж. Жена танцьор.
титаничен - титанична, титанично, мн. титанични, прил. Който е присъщ на титан. Титанични усилия.
установка - мн. установки, ж. 1. Ръководно указание, директива. 2. Уредба, устройство. Заводска установка.
бостанджия - мн. бостанджии. м.1. Разг. Човек, който отглежда и/или продава бостан.2. Истор. Във феодална Турция — служител в охраната на султа...
възпитаник - мн. възпитаници, м.1. Този, когото възпитавам, уча. Ето го моя възпитаник. Той е мой възпитаник.2. Лице, което е получило или полу...
възпитание - само ед.1. Системно въздействие върху някого (обикн. дете) с цел да се формира характерът му. Не подлежи на възпитание.2. Навици з...
възстановя - възстановиш, мин. св. възстанових, мин. прич. възстановил, св.— вж. възстановявам.
гайтанджия - мн. гайтанджии, м.Истор. Производител и/или търговец на гайтан.
дебютантка - мн. дебютантки, ж. Жена дебютант.
невъзпитан - невъзпитана, невъзпитано, мн. невъзпитани, прил. Който няма възпитание; груб, неучтив, некултурен. Невъзпитан отговор. Невъзпитани...
консултант - мн. консултанти, м. Специалист в някоя област, който дава съвети или мнение като специалист. Консултант при писане на историческа ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: