Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

rуk - Намерени са 20 думи от търсенето
рукна - рукнеш, мин. св. рукнах, мин. прич. рукнал, св. - вж. руквам.
гюрук - мн. гюруци, (два) гюрука, м.Сгъваем покрив на кола, файтон.
юмрук - мн. юмруци, (два) юмрука, м. 1.Човешка длан със стиснати към нея пръсти. Стискам ръцете си в юмруци. Удрям с юмрук. 2.Прен. Насили...
перука - мн. перуки, ж. Чужда или изкуствена коса, подредена във формата на шапка, която се поставя върху главата. Актьорите сложиха перуки...
руквам - рукваш, несв. и рукна, св. 1. За вода, течност — внезапно започвам да тека в големи количества; бликвам, шурвам. Виното рукна от б...
фруктов - фруктова, фруктово, мн. фруктови, прил. Плодов. Фруктов крем.
свирукам - свирукаш, несв. Свиря с уста. Свирукам си някаква песен.
структура - мн. структури, ж. 1. Само ед. Вътрешно устройство; строеж. Структура на речника. 2. Организационно звено. Ще обединим различни стр...
фруктиера - мн. фруктиери, ж. Специален съд за поднасяне на плодове.
инструктор - мн. инструктори, м. Длъжностно лице, което дава инструкция или извършва обучение в някаква дейност. За първи път шофирам без инстр...
обструкция - мн. обструкции, ж. Преднамерено действие за проваляне на нещо в знак на протест. Парламентарна обструкция.
инструктаж - мн. инструктажи, (два) инструктажа, м. Инструктиране. Инструктаж за провеждане на кампанията.
инструкция - мн. инструкции, ж. 1. Указание, наставление за извършване на работа или дейност. Давам инструкции. Получавам инструкции. Работя по...
конструктор - мн. конструктори, м. 1. Специалист, който строи, създава (машина, механизъм) или проектира. 2. Вид детска игра за съставяне на фиг...
конструкция - мн. конструкции, ж. 1. Състав и взаимно разположение на частите в машина, механизъм, сграда. Сложна конструкция. Опростена констру...
инструкторка - мн. инструкторки, ж. Жена инструктор.
инструктирам - инструктираш, несв. и св.; кого. Давам указания за извършване на някаква работа. Инструктирам работниците за управление на новите ...
конструктивен - конструктивна, конструктивно. мн. конструктивни, прил. 1. Който се отнася до конструкция (в 1 знач.). Конструктивни постижения. Ко...
конструкторка - мн. конструкторки, ж. Жена конструктор.
инфраструктура - само ед. Всички необходими съоръжения и средства, които обслужват непряко икономиката и живота (напр. пътища, канализация, енергий...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: