Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

mani - Намерени са 58 думи от търсенето
занимание - мн. занимания, ср. Дейност, работа, труд. Вечер нямам никакви занимания. Научни занимания. Спортни занимания. Никога не остава без...
хуманизъм - само ед. 1. Идеология, която поставя на първо място уважението към личността, към достойнството на човека. 2. Човечност, човеколюб...
андромания - (нлат. andromania от гр. andromanes)Мед. Ненаситна страст на жена към мъжете.
браманизъм - (по санскр. brahmana 'браман' + -изъм)Рел. Обществено-религиозна система в Индия, възникнала през X-IX в. пр. Хр. в замя...
графомания - само ед.Болезнено пристрастие към съчинителстване, писане и издаване на собствените писания у лица, лишени от писателски талант.
германизъм - (нем. Germanismus по лат. germanus 'германски' + -изъм) Език.1. Езиков обрат, типичен за немски език.2. Заемка от немски...
драгоманин - мн. драгомани, м. Драгоман.
еротомания - само ед. Болезнено увлечение по еротиката.
наркомания - само ед. Силно, болезнено влечение към наркотици.
нимфомания - само ед. Болестна проява на засилено полово влечение у жената.
маниакален - маниакална, маниакално, мн. маниакални, прил. Отдаден докрай на една мисъл или идея. // същ. маниакалност, маникалността, ж.
маниернича - маниерничиш, мин. св. маниерничих, мин. прич. маниерничил, несв. Държа се преднамерено, предвзето, неестествено. Стига си маниерни...
маникюрист - мн. маникюристи, м. Лице, чиято професия е да прави маникюр.
мюсюлманин - мн. мюсюлмани, м. Мохамеданин.
невнимание - само ед. 1. Разсеяност, липса на внимание. Грешка по невнимание. 2. Липса на уважение към някого; пренебрежение, неучтивост.
хуманистка - мн. хуманистки, ж. Жена хуманист.
библиомания - само ед.Силна, неудържима страст за събиране на книги.
брахманизъм - вж. браманизъм.
вманиячавам - вманиачаваш, несв. и вманиача, св.; кого.Правя да стане маниак.— вманиачавам се/вманиача се.Ставам маниак. Вманиачил се е на тема ...
грандомания - само ед.1. Мания за величие, за превъзходство.2. Маниакална слабост към величавото, грамадното, импозантното. Страдам от грандоман...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: