Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

kоп - Намерени са 132 думи от търсенето
копаня - мн. копани, ж. Продълговат плитък съд, издълбан от дърво; корито.
копито - мн. копита, ср. Дебело и твърдо рогово образувание в края на краката на тревопасни животни, което ги предпазва от нараняване. Подк...
коптор - мн. коптори, (два) коптора, м. 1. Малка, ниска, схлупена къща, направена от различни, обикн. нестроителни материали. В предградият...
копвам - копваш, несв, и копна, св. Забивам инструмент, обикн. в земята, един път или няколко пъти по един път. Където копнеш, вода излиза.
копеле - мн. копелета, ср. 1. Извънбрачно дете. 2. Жарг. Лош човек, мръсник. Излъга ме, копелето му с копеле.
копнеж - мн. копнежи, м. Много силно желание за нещо; мечта. Копнеж за щастие. Любовен копнеж.
копнея - копнееш, мин. св. копнях, мин. прич. копнял, несв. 1. За кого/ за какво. Изпитвам силно желание за нещо или някого, който ми липсв...
копула - само ед. 1. Спец. В биологията — свързване. 2. Спец. В езикознанието — спомагателен глагол, който служи за свръзка.
окопая - окопаеш, мин. св. окопах, мин. прич. окопал, св. — вж. окопавам.
прокоп - мн. прокопи, (два) прокопа, м. Дълъг изкоп за отвеждане на вода; канал.
скопец - мн. скопци, м. Скопен мъж.
скопос - м. и ж., само ед. Разг. Умение да се свърши дадена работа добре; майсторлък. // прил. скопосен, скопосна, скопосно, мн. скопосни.
апокопа - (фр. apocope от гр. ароhope 'отсичане, премахване')Грам. Изпускане на един или няколко звука в края на думата.
докопам - докопаш, св. — вж. докопвам.
докопча - докопчиш, мин. св. докопчих, мин. прич. докопчил. св. — вж. докопчвам.
закопая - закопаеш, мин. св. закопах, мин. прич. закопал, св. — вж. закопавам.
изкопая - изкопаеш, мин. св. изкопах, мин. прич. изкопал, св. - вж. изкопавам.
изкопча - изкопчиш, мин. св. изкопчих, мин. прич. изкопчил, св. — вж. изкопчвам.
копърка - само ед. Вид дребна морска риба; цаца.
ръкопис - мн. ръкописи, (два) ръкописа, м. 1. Само ед. Писане на ръка. Ръкописът ти не е хубав. 2. Написан на ръка текст (или на пишеща ма...
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: