Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ion - Намерени са 151 думи от търсенето
рационалист - мн. рационалисти, м. Привърженик на рационализма.
сензационен - сензационна, сензационно, мн. сензационни, прил. Който предизвиква сензация. Сензационен успех. Сензационна новина. //нареч. сенза...
селекционер - мн. селекционери, м. Лице, което извършва селекция. Селекционер на отбор.
физиономист - мн. физиономисти, м. Човек, който лесно запомня физиономии и бързо разпознава хората по тях. Съвършен физиономист.
дистанционен - дистанционна, дистанционно, мн. дистанционни, прил. 1. Който се извършва от дистанция, от разстояние. Дистанционно управление. 2. ...
национализъм - само ед. 1. Идеология и политика на поставяне на една нация в привилегировано положение, чрез което се потискат едни народи и се п...
рационализъм - само ед. Философско направление, което се противопоставя на емпиризма, като признава разума за единствен и достатъчен критерий за ...
илюзионистка - мн. илюзионистки, ж. Жена илюзионист.
импресионист - мн. импресионисти, м. Последовател на импресионизма. Художник импресионист.
мисионерство - само ед. Занятие на мисионер.
националност - националността, мн. националности, ж. 1. Народност. 2. Принадлежност към някоя нация. Българска националност.
рекреационен - рекреационна, рекреационно, мн. рекреационни, прил. Който е свързан с възстановяване силите на човека, изразходени в трудовия проц...
реакционерка - мн. реакционерки, ж. Жена реакционер.
санкционирам - санкционираш, несв. и св.; кого/ какво. 1. За по-висша инстанция — давам санкция, утвърждавам, одобрявам решение, наредба. 2. Нака...
функционален - функционална, функционално, мн. функционални, прил. 1. Който се отнася до функция. 2. Който лесно осъществява функцията си; практи...
фракционерка - мн. фракционерки, ж. Жена фракционер.
функционерка - мн. функционерки, ж. Жена функционер.
функционирам - функционираш, несв. и св. Извършвам, изпълнявам функция; действам, работя. Машината функционира. Организацията функционира. // същ...
шпионствувам - шпионствуваш. Шпионствам.
революционер - мн. революционери, м. 1. Човек, който подготвя революция, бунт и др. и/или участва в тях. Поет революционер. 2. Човек, който осъ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: