Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

eство - Намерени са 66 думи от търсенето
мъжество - само ед. Храброст, юначност, самообладание при някаква опасност. Те проявиха мъжество в сражението.
същество - мн. същества, ср. Нещо живо, нещо, което съществува; създание, твар. Прелестно същество. Извънземни същества. • Цялото ми същество...
божество - мн. божества, ср.Бог (в 1 знач.).
вещество - мн. вещества, ср.Това, от което се състоят предметите.• Сиво вещество. Спец. В биологията - мозък.
естество - само ед. Самата същност; това, което е присъщо на нещата.
качество - мн. качества, ср. 1. Свойство, признак, който отделя една същност от друга. Качества на характера. Качеството на водата в язовира....
общество - мн. общества, ср. 1. Съвкупност от хора, които са обединени от производствени отношения. Робовладелско общество. 2. Група хора, об...
тъждество - мн. тъждества, ср. 1. Пълно съвпадане; еднаквост, равенство. 2. Спец. В математиката - равенство, което е в сила за всички числови...
тържество - мн. тържества, ср. 1. Голямо празнуване в чест на събитие. Новогодишно тържество. Семейно тържество. 2. Само ед. Пълна победа, бля...
дружество - мн. дружества, ср. 1. Доброволна свободна организация, в която членовете са обединени от обща културна, възпитателна или друга цел...
езичество - само ед. Религия, основана на поклонението на много богове; идолопоклонство.
имущество - мн. имущества, ср. Всичко, което е притежание на някого — къща, земя, вещи. При бедствието е похабено имущество за милиони левове....
княжество - мн. княжества, ср. Държава или област с върховен глава княз. Княжество България. Княжество Монако.
множество - мн. множества, ср. 1. Само ед. Голямо количество от нещо. Множество случаи. 2. Спец. Съвкупност от елементи в математиката, обедин...
отечество - мн. отечества, ср. 1. Страната, в която съм се родил и живея; родина. 2. Страна, в която нещо се развива и разпространява.
пиршество - мн. пиршества, ср. Разкошен, богат пир.
рождество - (Христово) ср., само ед. Християнски празник на раждането на Исус Христос; Коледа. // прил. рождествен, рождествена, рождествено, ...
юношество - само ед. Периодът на юношеската вързраст.
могъщество - само ед. Голяма сила, власт, влияние. При цар Симеон България постига духовно могъщество. // прил. могъществен, могъществена, могъ...
величество - мн. величества, ср.За назоваване на монарх или в обръщение към него в знак на етикетно-почтително отношение.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: