Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

bio - Намерени са 39 думи от търсенето
биоценоза - (по био- + гр. koinos 'общ')Биол. Съвкупност от животни и растения в определен природен участък и взаимоотношенията межд...
биотокове - (по био- + ток)Биофиз. Слаби електрически токове, непрекъснато възникващи в организмите при техните жизнени функции.
антибиотик - мн. антибиотици, (два) антибиотика.1. Вещество с биологичен произход, което подтиска и убива жизнеспособността на микроорганизмите...
биоенергия - (по био- + енергия)Предполагаем вид енергия, която се излъчва и предава от един организъм на друг, отразявайки се на състоянието и...
анаеробиоза - (фp.anaerobiose по гр. an 'без' + aer 'въздух' + bios 'живот' + -оза)Биол. Живот без свободен кислор...
биомеханика - (по био- + механика)Дял от анатомията и физиологията, който изучава развитието, строежа и дейността на двигателния апарат на човек...
микробиолог - мн. микробиолози, м. Специалист по микробиология.
агробиология - (по агро- + биология)Агр. Наука за общите биологически закономерности в растениевъдството и животновъдството.// Прил. агробиологич...
биогеография - (по био- + география)Наука за географското разпространение и разпределение на животинските и растителните видове.// Прил. биогеогр...
биоинженерия - (по био- + инженер)Биол. Отрасъл на генетиката, който се занимава с внасяне на изкуствени изменения в живите организми и техните ж...
макробиотика - мн. макробиотики, ж. Наука, която се занимава с възможностите за удължаване на човешкия живот, с дълголетието.
автобиография - (по авто + гр. bios 'живот' + grapho 'пиша')1. Съчинение, в което авторът описва живота си.2. Кратко описание ...
астробиология - (по астро- + биология)Биол. Наука, която изучава въпросите за съществуването на живот на другите небесни тела.// Прил. астробиолог...
биотехнология - (по био- + технология)Биол. Съвкупност от методите за използване на биологичните процеси за индустриални цели.
микробиология - само ед. Наука за най-малките организми, за микроорганизмите. // прил. микробиологичен, микробиологична, микробиологично, мн. микр...
микробиоложка - мн. микробиоложки, ж. Жена микробиолог.
био-библиография - мн. био-библиографии, ж.Биография на някое лице и библиография на произведенията му.
биоелектричество - (по био- + електричество)Ел. Електричество, което възниква в тъканите на живите организми.// Прил. биоелектрически.
биолуминесценция - (по био- + луминесценция)Биол. Излъчване на светлина от някои низши растения и животни.// Прил. биолуминесцентен.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: