Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

bia - Намерени са 167 думи от търсенето
забягвам - забягваш, несв. и забягна, св. Напускам постоянното си място за живеене или страната си поради лоши обстоятелства или заради разли...
избягвам - избягваш, несв. и избягам, св. 1. Отдалечавам се с бягане. 2. Успявам да се отдалеча, да се спася от някаква опасност. Заекът избя...
гърбя се - гърбиш се, мин. св. гърбих се, мин. прич. гърбил се, несв.1. Свивам гръб; правя се на гърбав.2. Заставам с гръб, закривам с гръб.
наскърбя - наскърбиш, мин. св. наскърбих, мин. прич. наскърбил, св. — вж. наскърбявам.
нащърбям - нащърбяш, несв. Нащърбявам.
озъбя се - озъбиш се, мин. св. озъбих се, мин. прич. озъбил се, св. — вж. озъбвам се.
разтръбя - разтръбиш, мин. св. разтръбих, мин. прич. разтръбил, св. — вж. разтръбявам.
изкорубя - изкорубиш, мин. св. изкорубих, мин. прич. изкорубил, св. — вж. изкорубвам.
наподобя - наподобиш, мин. св. наподобих, мин. прич. наподобил, св. — вж. наподобявам.
необятен - необятна, необятно, мн. необятни, прил. Който не може да се вземе в обятия; много обширен, просторен. Необятен космос. // същ. нео...
отбягвам - отбягваш, несв. и отбягна, св. 1. Кого. Не желая да се срещна с някого, страня. Защо ме отбягваш? 2. Какво. Старая се да отклоня, ...
обявявам - обявяваш, несв. и обявя, св. 1. Какво. Правя нещо известно на всички; съобщавам, разгласявам. Съдът обяви решението си. 2. Какво. ...
обяздвам - обяздваш, несв. и обяздя, св. Приучвам кон към езда. Той обязди дивия жребец.
надбягам - надбягаш, св. — вж. надбягвам.
прибягна - прибегнеш, мин. св. прибягнах, мин. прич. прибягнал, св. - вж. прибягвам.
побягвам - побягваш, несв. и побягна, св. 1. Започвам да бягам; втурвам се да бягам. Побягнах към къщи. 2. От кого/от какво. Съзнателно се от...
подбягна - подбегнеш, мин. св. подбягнах, мин. прич. подбягнал, св. — вж. подбягвам.
пребягам - пребягаш, св. 1. През/ над какво. Бягам през, над нещо. Пребягах през плета. Пребягах през препятствието. 2. До какво/до кого. Бяг...
пребягна - пребегнеш, мин. св. пребягнах, мин. прич. пребягнал, св. — вж. пребягвам.
прибягам - прибягаш, св. — вж. прибягвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: