Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

NEW - Намерени са 101 думи от търсенето
свиневъдка - мн. свиневъдки, ж. Жена свиневъд.
невежество - мн. невежества, ср. Обикн. ед. Отсъствие на знания, образование и култура. Потънал в невежество народ.
невероятен - невероятна, невероятно, мн. невероятни, прил. 1. Който изглежда невъзможен; неправдоподобен. Невероятна история. 2. Много голям, з...
неврология - само ед. Спец. Наука за нервната система и нейната дейност.
оневинявам - оневиняваш, несв. и оневиня, св.; кого. Признавам за невинен; оправдавам.
маневрирам - маневрираш, несв. и се. 1. Правя маневра. 2. Прен. Лавирам; хитрувам, изплъзвам се. // същ. маневриране, ср.
невестулка - мн. невестулки, ж. Хищен бозайник с дребно и тънко тяло.
невиделица - само ед. • От невиделица/из невиделица. Ненадейно, неочаквано.
невнимание - само ед. 1. Разсеяност, липса на внимание. Грешка по невнимание. 2. Липса на уважение към някого; пренебрежение, неучтивост.
целодневен - целодневна, целодневно, мн. целодневни, прил. 1. Който трае цял ден. Целодневно обучение. 2. Който работи през целия ден. Целоднев...
ежедневник - мн. ежедневници, (два) ежедневника, м. Всекидневник.
невъзвратим - невъзвратима, невъзвратимо, мн. невъзвратими, прил. Който не може да се възвърне. Невъзвратима загуба. // същ. невъзвратимост, нев...
невъздържан - невъздържана, невъздържано, мн. невъздържани, прил. Който не може да се въздържа; буен, избухлив. Невъздържан характер. // същ. не...
невъобразим - невъобразима, невъобразимо, мн. невъобразими, прил. 1. Който не можем да си представим, да си въобразим. 2. Прен. Необикновен, мно...
догневее ме - мин. се. догневя ме, мин. прич. догневяло ме, св. — вж. догневява ме.
злободневен - злободневна, злободневно, мн. злободневни, прил. Който е особено интересен, интригуващ за момента. Злободневни въпроси.
изневерявам - изневеряваш, несв. и изневеря, св. 1. На кого. Нарушавам верността си към мъж или жена. Жена му му е изневерявала хиляди пъти. 2. ...
невралгичен - невралгична, невралгично, мн. невралгични, прил. 1. Който се дължи на невралгия. 2. Чувствителен, болезнен. • Невралгична точка/ н...
неврастеник - мн. неврастеници, м. Човек, който страда от неврастения.
неврастения - само ед. Спец. Разстройство на нервната система, което се изразява в раздразнителност, болки в главата, безсъние, умора и др.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: