Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------е - Намерени са 181 думи от търсенето
седефче - мн. седефчета, ср. Отровно растение с перести листа и тежка миризма.
селение - мн. селения, ср. Остар. Място за живеене, жилище. Небесни селения.
сечение - мн. сечения, ср. 1. Фигура, образувана при пресичане на тяло с равнина. Напречно сечение. 2. Площ на такава фигура. Разрез с по-го...
сипя се - сипеш се, мин. св. сипах се, мин. прич. сипал се, несв. Роня се, падам, разпадам се. Тихо се сипе първият сняг.
сметище - мн. сметища, ср. Място за изхвърляне на смет от район или селище; бунище. Сметището на града.
смея се - смееш се, мин. св. смях се, мин. прич. смял се, несв. 1. Издавам смях заради нещо смешно, хумористично, весело. Смея се с глас. См...
средище - мн. средища, ср. 1. Остар. Среда, център. 2. Прен. Място, където е централизирана някаква дейност или където се събират някакви хо...
теля се - телиш се, мин. св. телих се, мин. прич. телил се, несв. 1. За крава, биволица — добивам теле. 2. За теле — раждам се.
терсене - Разг. 1. Прил. Неизм. Който не се разбира с другите; опак, неразбран. Терсене човек. 2. Нареч. Лошо, неудобно. Седнал е терсене, т...
тескере - мн. тескерета, ср. Остар. Паспорт. Показа им тескерето.
течение - мн. течения, ср. 1. Поток вода или въздух, който се движи. Водно течение. Топли течения. Студено въздушно течение. 2. Въздушно дви...
фередже - мн. фереджета, ср. Широко наметало у жените мюсюлманки, с което се покрива главата и част от лицето. Пребулена с фередже.
хергеле - мн. хергелета, ср. Остар. Стадо коне.
хиля се - хилиш се, мин. св. хилих се, мин. прич. хилил се, несв. Разг. Смея се, обикн. с отворена уста и полугласно.
черчеве - мн. черчевета, ср. Разг. Дървена част на прозорец; рамка.
чистене - мн. чистения, ср. Отстраняване на нечистотията. Пролетно чистене.
шекерче - мн. шекерчета, ср. Остар. 1.Бучка захар. 2.Захарно бонбонче или фигурка.
шествие - мн. шествия, ср. Организирано тържествено придвижване на много хора; процесия. Факелно шествие.
ширя се - шириш се, ширих се, ширил се. 1. Само в трето лице. Разпростирам се върху голяма площ (като засягам много обекти и хора). 2. Прите...
шляя се - шляеш се, шлях се, шлял се. Пренебр. Движа се безцелно, без посока и без работа; мотая се, скитам се, разтакавам се.// същ. шляене...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: