Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-----м---- - Намерени са 108 думи от търсенето
академичен - академична, академично, мн. академични.1. Академически.2. Който се придържа към установилата се традиция в университетите; строго ...
анатемосам - анатемосаш. - вж. анатемосвам.
академизъм - (фр. academisme по лат, academia от гр. akademeia)1. Книж. Придържане към установени традиции в науката и изкуството.2. Чисто теор...
алма матер - (лат. alma mater 'майка хранителка')Почетно име на университет или висше училище.
амперметър - (фр. amperemetre по ампер + -метър)Физ. Уред за измерване силата на електрическия ток.
андромания - (нлат. andromania от гр. andromanes)Мед. Ненаситна страст на жена към мъжете.
асеизмичен - (по а- + гр. seismos 'земетресение')Геогр. Който не се намира в сеизмична област.
балсамирам - балсамираш.Обработвам мъртво тяло със специални вещества, за да го запазя от разлагане за дълго.// същ. балсамация.
вразумявам - вразумяваш, несв. и вразумя, св.Убеждавам да се осъзнае, да стане разумен, да излезе от заблуждение.
графомания - само ед.Болезнено пристрастие към съчинителстване, писане и издаване на собствените писания у лица, лишени от писателски талант.
декламирам - декламираш, несв. и св. Правя декламация (в 1 и 3 знач.).
дипломация - само ед. 1. Дейността на правителството за осъществяване на външната политика на държавата. 2. Специалност във висше учебно заведе...
декламатор - мн. декламатори, м. Лице, което декламира. // прил. декламаторски, декламаторска, декламаторско, мн. декламаторски.
декламация - мн. декламации, ж. 1. Четене или възпроизвеждане на стихове пред слушатели. 2. Само ед. Изкуството да се възпроизвеждат или четат ...
деформация - мн. деформации, ж. 1. Промяна във формата или размерите на нещо; обезформя-не. 2. Спец. Изменение на формата и размерите на тяло п...
деформирам - деформираш, несв. и св.; какво. Извършвам деформация. — деформирам се. Променям формата или размерите си; търпя деформация. От дъл...
драгоманин - мн. драгомани, м. Драгоман.
еротомания - само ед. Болезнено увлечение по еротиката.
ексхумация - само ед. Спец. Изравяне на погребано тяло за съдебномедицинско изследване.
забременея - забременееш, мин. св. забременях, мин. прич. забременял, св. — вж. забременявам.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: