Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----ст - Намерени са 81 думи от търсенето
август - Осмия месец на календарната година. // прил. августовски, августовска, августовско.
азбест - само ед.Влакнест силикатен материал със сив цвят,от който се произвеждат огнеупорни материали и изделия.// прил. азбестов.
аорист - мн. аористи, (два) аориста.В езикознанието - минало свършено време.
артист - мн. артисти.1. Изпълнител на роля в сценично произведение.2. Човек на изкуството; майстор.3. Прен. Човек, който умее да се престру...
арфист - мн. арфисти.Музикант, който свири на арфа.
атеист - мн. атеисти.Последовател на атеизма; безбожник.
абдест - (тур. abdest от перс.)Обредно умиване на ръцете и краката преди молитва у мохамеданите.
баласт - само ед.1. Допълнителен товар, който чрез тежеста си придава устойчивост на водни превозни средства или самолет.2. Натрошени камън...
жалост - жалостта, само ед., ж. Скръб, мъка, жал. // прил. жалостен, жалостна, жалостно, мн. жалостни. • За жалост. За съжаление.
завист - само ед.Чувство на досада и злоба, предизвикано от нечии успехи, благополучие или положителни успехи.
гъбест - гъбеста, гъбесто, мн. гъбести, прил.Който е шуплест като гъба.
дънест - дънеста, дънесто, мн. дънести, прил. За облекло, шапка — който е с голямо, провисна-ло дъно. Дънести панталони.
зъбест - зъбеста, зъбесто, мн. зъбести, прил. 1. Който има големи, издадени напред зъби или е с гъсто наредени предни зъби. 2. Който е с го...
лъчист - лъчиста, лъчисто, мн. лъчисти, прил. 1. Който излиза и се разпространява във вид на лъчи. Лъчиста светлина. Лъчисто сияние. 2. Спе...
ръбест - ръбеста, ръбесто, мн. ръбести, прил. Който има по повърхността си много ръбове. Ръбести столове.
съвест - съвестта, само ед., ж. Чувство за отговорност пред останалите за постъпките и делата; съзнание. Нечиста съвест. Угризения на съвес...
ъглест - ъглеста, ъглесто, мн. ъглести.Който има ъгли или ръбове.
болест - болестта, мн. болести.Нарушение на нормалната дейност на организма. Заразни болести.// прил. болестен, болестна, мн. болестни. Бол...
горест - горестта, само ед., ж.Печал, мъка, скръб.// прил. горестен, горестна, горестно, мн. горестни.
горист - гориста, гористо, мн. гористи, прил.Който е покрит с гора. Гориста местност.
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: