Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----н - Намерени са 298 думи от търсенето
акран - мн. акрани, м.Остар. Разг. Връстник.
айран - мн. айрани, (два) айрана.Кисело мляко разбито с студена вода.
алтън - мн. алтъни, (два) алтъна.1. Стара златна турска монета; жълтица.2. Прил. Златен.
алчен - алчна, алчно, мн. алчни.1. Който е ненаситен за богатство, за имане.2. Който е жаден за удоволлствия и наслади.// същ. алчност, ал...
амвон - мн. амвони, (два) амвона.Издигнато място в църква за проповед.
анион - мн. аниони, (два) аниона.В физиката - отрицателен йон, който при електролиза се натрупва на положителния електрод.
аргон - Химичен елемент - газ без цвят и миризма, който се съдържа във въздуха и се използва в електрическите и луминисцентните лампи.
арсен - Химически елемент - крехко сиво-бяло вещество с метален блясък.
аслан - мн. аслани, (два) аслана.Остар. Лъв.
албин - (по исп. albino 'албинос')Зоол. Животно с бяла козина (вълк, лисица, заек и др.), което живее в северните области.
аршин - (тур. arsin от перс. ars 'лакът')Мярка за дължина, равна на 68,58 см (турски аршин) или 71,2 см (руски аршин).
афион - (тур. afyon от гр. opion)1. Бот. Градински мак, от който се получава маково семе, а също така и суров опиум.2. Втвърден сок от нед...
балон - мн. балони, (два) балона.1. Сферичен летателен уред, напълнен с полек от въздуха газ.2. Стъклен или метален кълбовиден съд.3. Детс...
бавен - бавна, бавно ,мн. бавни.1. Който действа или извършва с неголяма скорост.2. Който протича и се осъществява дълго, продължително вр...
банан - мн. банани, (два) банана.1. Високо тропическо растение с много големи листа и дебелокожи, сладки и меки продълговати плодове.2. Пл...
барон - мн. барони.Благородническа титла по-ниска от граф, както и лице, което има тази титла.
бутан - само ед.Спец. В химията - газообразен въглеводород, който се използва като гориво и в производството на синтетичен каучук.
барин - (рус. барин)Книж. Господин, господар; благородник.
буфан - (фр. bouffant 'бухнал')Богат набор па ръкав, пола и др.
вагон - мн. вагони, (два) вагона.Една от колите на влак за превоз на пътници и товари по релсов път.// прил. вагонен.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: