Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----и-е- - Намерени са 144 думи от търсенето
абориген - мн. аборигени .Туземец.
алогичен - алогична, алогично, мн. алогични.Който е лишен от логика; нелогичен, безсмислен, объркан.// същ. алогичност, алогичността.
анемичен - анемична, анемично, мн. анемични.1. Който се отнася до анемия.2. Прен. Слаб, безжизнен, блед.// същ. анемичност, анемичността.
анонимен - анонимна, анонимно, мн. анонимни.1. Който е без името на автора; неподписан. Анонимно писмо.2. Който е скрит под лъжливо име.// съ...
апатичен - апатична, апатично, мн. апатични.Който е обхванат от апатия; безразличен, равнодушен.// същ. апатичност, апатичността.
апетитен - апетитна, апетитно, мн. апетитни.Който възбужда апетита; вкусен, съблазнителен.
архаичен - архаична, архаично, мн. архаични.1. Древен, старинен.2. Който е остарял, отживял времето си; несъвременен.// същ. архаичност.
афинитет - 1. В химията - качество на химически елементи да реагират химически помежду си.2. Прен. Вътрешно сходство, душевна близост.3. Прен...
ацетилен - Безцветен, леснозапалим отровен газ, който се получава при разлагане на калциев карбит с вода.// прил. ацетиленов.
адитивен - (лат. additivus)Който се прибавя.// Същ. адитивност.
асемичен - (по а- + гр. sema 'признак')Книж. Който няма признаци; неясен, непознаваем.// Същ. асемичност.
атоничен - и атонически (фр. atonique по гр. atonos 'отслабнал, отпуснат')1. Мед. Отпуснат, без тонус (за орган).2. Фон. Неударен.
багрилен - багрилна, багрилно, мн. багрилни, прил.Който багри, който е предназначен да багри. Багрилни вещества. Багрилен цех.
бранител - бранителят, бранителя, мн.бранители.1. В спортни игри - защитник; играч от защитната линия.2. Пазител, защитник.
грабител - грабителят, грабителя, мн. грабители, м.Човек, който върши грабеж.// прил. грабителски, грабителска, грабителско, мн. грабителски.
градивен - градивна, градивно, мн. градивни, прил.Който служи за градеж, изграждане, създаване, осъществяване. Градивен материал.// същ. град...
загрижен - загрижена, загрижено, мн. загрижени, прил. 1. Който проявява грижи. Всяка майка е загрижена за доброто на детето си. 2. Който има ...
бъбривец - мн. бъбривци.Бъбрив човек.
бъзливец - мн. бъзливци.Пренебр. Страхливец.
възвишен - възвишена, възвишено, мн. възвишени, прил.Който се издига, стои над обикновеното; благороден; дълбок в нравствен аспект.// същ. въ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: