Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----в-- - Намерени са 571 думи от търсенето
активен - активна, активно, мн. активни.1. Който е деен, енергичен,жив, пъргав.2. Който действа и е в развитие; ефикасен.// същ. активност, ...
архивар - архиварят, архиваря, мн. архивари.Служител, който завежда архива в едно учреждение.// прил. архиварски.
бабувам - бабуваш.1. Остар. Помагам при раждане; акуширам.2. Разг. Бая, врачувам.
байцвам - байцваш.1. Оцветявам или почиствам с байц.2. Подготвям за равномерно боядисване текстилни тъкани, прежди.
бесувам - бесуваш.1. Разг. За животно (куче или котка), което се намира в любовен период.2. Грубо. Развратнича.
битувам - битуваш, несв.; къде.Само в трето лице, ед. и мн. — съществувам, имам място, срещам се. Този мотив битува в цялата средновековна л...
бичувам - бичуваш, несв.; кого.Остро порицавам, осъждам, критикувам.
бликвам - бликваш, несв. и бликна, св.Бликам изведнъж.
блъввам - блъвваш, несв. и блъвна, св.; какво/що.Бълвам внезапно, изведнъж, със сила.
блъсвам - блъсваш, несв. и блъсна, се.; кого/какво.1. Блъскам (в 1 и 2 знач.) изведнъж.2. Прен. Обикн. за тежка, неприятна миризма — раздраз...
блясвам - блясваш, блесна.1. Изведнъж издавам или отразявам ярка светлина. Вечер витрините блясват, отрупани с красиви вещи.2. Прен. Появява...
бръквам - бръкваш, бръкна.Мушвам ръка или пъхам някакъв предмет. --бръквам се/ бръкна се.1. Диал. Мушвам се, влизам бързо в някое помещание....
бръмвам - бръмваш, бръмна.1. Започвам да бръмча изведнъж или с голяма сила.2. Прен. Разг. За множество от хора - започват да шушукат, да раз...
бръсвам - бръсваш, бръсна.1. Бърша, чистя набързо или небрежно.2. Прен. Первам, закачам с удар.
бушувам - бушуваш.Проявявам се с голяма сила. Морето бушува.
вапсвам - вапсваш и вапсам.Остар. Боядисвам, багря.• Вапсахме я.Разг. Объркахме работата, оплескахме я, наредихме се!
варовик - само ед.Утаечна скала главно от калциев карбонат, която след преработка се използва в строителството и металургията.// прил. варов...
варовит - варовита, варовито, мн. варовити.Който съдържа калциев карбонат (варовик, вар). Варовита вода. Варовити скали.
вдишвам - вдишваш, вдишам.Поемам в себе си въздух, дим , пара и под.// същ. вдишване.
вдухвам - вдухваш, вдухам.Вкарвам чрез духане.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: