Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----С--- - Намерени са 227 думи от търсенето
автостоп - мн. автостопове, (два) автостопа.1. Автоматична спирачка.2. Безплатно придвижване на лице, което спира минаващ край него автомобил...
адресант - мн. адресанти.Лице, което адресира; подател, отправител.
адресник - мн. адресници, (два) адресника.Книга, тефтер или бележник с адреси.
акростих - мн. акростихове.Стихотворение, в което началните букви от всеки ред съставят дума или фраза.
аксесоар - мн. аксесоари, (два) аксесоара.Дребен второстепенен предмет, вещ която служи за допълване или украсяване на друг, главен предмет.
амнистия - мн. амнистии.Законодателен акт за пълно или частично помилване на осъдени лица; опрощаване.
артисвам - артисваш.Оставам в повече, в излишък; изоставам.
артистка - мн. артистки.Жена артист.
арфистка - мн. арфистки.Жена арфист.
асансьор - мн. асансьори, (два) асансьора.Подемно съоръжение за автоматично изкачване и сваляне на хора и товари.// прил. асансьорен.
атеистка - мн. атеистки.Жена атеист.
абатство - мн. абатства. (лат. abbatia)1. Католически манастир с принадлежащите му имоти.2. Звание и длъжност на абат.
аеростат - (фр. aerostat по аеро- + гр. statos 'стоящ')Ав. Летателен апарат, напълнен с лек газ, който се издига чрез подемната сил...
акростол - (гр. akrostolion)Мор. Предната издигната част на старинен кораб с украшение.
амбасада - (фр. ambassade)Дипл. Чуждо представителство, посолство.
баластра - само ед.Речен чакъл и пясък като строителен материал,най често използван за приготвяне на бетон.
белосвам - белосваш, белосам.Боядисвам с разтворена в вода бяла вар.
брадство - мн. братства.1. Само ед. Разбирателство, дружба между хора и народи.2. Сдружение, дружество, съюз по професионален или с еднаква ц...
батискаф - (по гр. bathys 'дълбок' + skaphos 'лодка')Мор. Подводен самоходен апарат за изследване на морските дълбочини.
варосвам - варосваш и варосам.Боядисвам с разредена с вода гасена вар.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: