Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----С - Намерени са 73 думи от търсенето
аванс - мн. аванси, (два) аванса. 1. Парична сума, която се дава или взема като предплата. 2. Прен. Преднина в спортно или друго състезани...
адрес - мн. адреси, (два) адреса.1. Надпис на писмо, колетна пратка, телеграма и под., чрез който се посочва местонахождението на получате...
анекс - мн. анекси, (два) анекса.Допълнение, добавка, приложение.
анонс - мн. анонси, (два) анонса.Предложение, известие, съобщение.
анфас - нареч.С лице към наблюдателя.
атлас - мн. атласи, (два) атласа.Сборник с географски, исторически или други карти, илюстрации, таблици, чертежи.
афикс - мн.афикси, (два) афикса.В езикознанието - част от произволна дума със словообразувателно значение.
акцес - (лат. accessus)Пристъп на болест; припадък.
апекс - (лат. apex 'връх')1. Книж. Връхна точка.2. Астрон. Точката от небесната сфера, към която е насочено в даден момент движе...
Аргус - (по гр. собств. Argous)1. Мит. В гръцката митология - стоок пазач великан, който никога не затварял всичките си очи.2. Прен. Бдите...
бекас - мн. бекаси, (два) бекаса.Прелетна блатна птице, голяма колкото гълъб, с пъстри пера и дълга права човка.
базис - (лат. basis от гр. basis)Книж. База, основа.// Прил. базисен.
вагус - (нлат. (nervus) vagus 'блуждаещ (нерв)')Мед. Блуждаещият нерв; парасимпатикус.
гнайс - гнайсът, гнайса, само ед., м.Вид слюдеста скала, която се използва в строителството във вид на плочи.// прил. гнайсов, гнайсова, г...
запас - мн. запаси, (два) запаса, м. 1. Обикн. ед. Всичко, което е за резерв, натрупано, събрано за използване. Запас от храна. Имаме запа...
запис - мн. записи, (два) записа, м. 1. Писмено предаден текст на песен, приказка, разговор и под. Студенти правят записи на песни по села...
ишиас - само ед. Спец. В медицината - заболяване на седалищния нерв, придружавано от силна болка в кръста, бедрото и стъпалото.
зимъс - нареч. Разг. През зимата.
откъс - мн. откъси, (два) откъса, м. Част от литературна, филмова или музикална творба, отделена от цялото. В учебника са поместени няколк...
бонус - (англ. bonus по лат. bonus 'добър') Търг.1. Допълнително възнаграждение.2. Допълнителна отстъпка.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: