Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---у- - Намерени са 100 думи от търсенето
ребус - мн. ребуси, (два) ребуса, м. 1. Късо изречение, което може да се прочете, като се разгадават знаци, образи и др. Картинен ребус. ...
редут - мн. редути, (два) редута, м. Остар. Отделен окоп за самостоятелна отбрана.
ретуш - само ед. Ръчно поставени сенки на негатив или снимка.
сбруя - само ед. Комплект от принадлежности за впрягане или яздене. Конска сбруя.
серум - мн. серуми, (два) серума, м. Екстракт, получен от кръвта на имунизирани с болестотворни микроорганизми животни, който се употребяв...
синус - мн. синуси, (два) синуса, м. Обикн. мн. Изпълнена с въздух кухина в черепните кости. // прил. синусен, синусна, синусно, мн. синус...
струг - стругът, струга, мн. стругове, (два) струга, м. Машина за повърхностно стъргане на дърво или метал, при което се придава цилиндрич...
струя - мн. струи, ж. 1. Тънка ивица от течност или от друго безформено вещество (прахообразно, зърнообразно, въздухообразно), която излиз...
текущ - текуща, текущо, мн. текущи, прил. 1. Остар. Течащ. Текуща вода. 2. Прен. Остар. Който тече, преминава; течащ. През текущата година...
титул - мн. титули, (два) титула, м. Титулна страница.
тифус - само ед. Спец. Остро заразно заболяване, протичащо с треска, с поражения на червата.
урсуз - прил., неизм. Разг. Който е лош, проклет, злобен, инат.
учкур - мн. учкури, (два) учкура, м. Остар. Връв, с която се стягат гащи.
фикус - мн. фикуси, (два) фикуса, м. Декоративно вечнозелено растение с големи месести елипсовидни листа.
чибук - мн. чибуци, (два) чибука, м. Вид лула с дълга тръба.
чифут - мн. чифути, м. Остар. Пренсбр. Евреин.
чугун - само ед. Вид желязо, получено от руда, което съдържа въглеродни, силициеви и други примеси, поради което е чупливо и не може да се...
чучул - мн. чучули, (два) чучула, м. 1. Група по-дълги пера на главата на птица. 2. Рогче, месест израстък върху главата на някои животни.
чучур - мн. чучури, (два) чучура, м. Тръба, по която изтича водата от чешма или извор.
юмрук - мн. юмруци, (два) юмрука, м. 1.Човешка длан със стиснати към нея пръсти. Стискам ръцете си в юмруци. Удрям с юмрук. 2.Прен. Насили...
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: