Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---у---- - Намерени са 176 думи от търсенето
актуален - актуална, актуално, мн. актуални, прил.Който е много важен, значителен в сегашния момент; съвременен, навременен.// същ. актуалнос...
абсурден - абсурдна, абсурдно, мн.абсурдни. Който не съответства, на общото разбиране.
азбучник - мн. азбучници, (два) азбучника.Тетрадка, тефтер или бележник, в който имена или предмети са вписани по азбучен ред.
аргумент - мн.аргументи, (два) аргумента.1. Основание, довод, доказателство.2. В математиката - независима променлива величина, от чието изме...
абдуктор - (лат. abductor по лат. abducto 'отвеждам')Анат. За мускул - отвеждач.
антуриум - (нлат. anthurium)Бот. Декоративно стайно растение с едри ярки цветове, подобни на кала.
бедуинка - мн. бедуинки.Жена бедуин.
визуален - визуална, визуално, мн. визуални, прил.Който се извършва със зрението или е предназначен за гледане. Визуални средства.// нареч. в...
всмуквам - всмукваш, несв. и всмукна, св.; какво.Поемам еднократно или поединично в себе си течност, въздух, дим и пр. И той всмукна жадно ди...
глаукома - само ед.Спец. В медицината — очна болест, която се изразява в повишено вътрешноочно налягане.
докуцвам - докуцваш, несв. и докуцам, св. Достигам до определена цел, куцайки. Докуцах до леглото.
допускам - допускаш, несв. и допусна, св. 1. Кого какво. Разрешавам, давам възможност на някого да направи нещо, да участва в нещо. Допускам ...
жабуркам - жабуркаш, несв. За течност - при рязко движение и разбиване с особен шум произвеждам жабурки. В подножието на водопада водата жабу...
жабурняк - мн. жабуняци, (два) жабуняка, м. 1. Само ед. Водно растение във вид на дълги зелени влакна, което покрива застояли сладки води. 2....
живуркам - живуркаш, несв. Водя беден на идеали и духовни интереси еснафски живот.
закупчик - мн. закупчици, м. Лице, което по длъжност закупува стоки, материали и др. за учреждение или предприятие. Работи като закупчик.
запушвам - запушваш, несв. и запуша, св. 1. Какво. Затварям, уплътнявам дупка, отвор и под. 2. Какво. Задръствам, препречвам. Един камион зап...
зачуквам - зачукваш, несв. и зачукам, св. 1. Какво. Забивам с леко чукане или с малък остър предмет. Тук ще зачукам малки гвоздейчета. 2. Как...
забулвам - забулваш, несв. и забуля, св. 1. Кого, с какво. Покривам главата и част от лицето с було; пребулвам. 2. Какво, с какво. Закривам, ...
забутвам - забутваш, несв. и забутам,, св.; какво/ кого. Започвам да бутам. Тя забута детето към вратата. — забутвам се/забутам се. Само мн. ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: