Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---с-- - Намерени са 206 думи от търсенето
анасон - само ед.Тревисто растение, чиито силно миришещи семена се използват в медицината или за подправка на ястия, ракия и др.//прил. ана...
авеста - (фр. Avesta, нем. Avesta от перс.)Свещена книга на маздеизма, религия, основана от Зороастър през X в. пр. Хр. и разпространена в ...
балсам - мн. балсами, (два) балсама.1. Гъст ароматен сок от разтворени в етерични масла смоли или други растителни вещества.2. Болкоуспокоя...
бански - банският, банския, мн. бански.Мъжки или дамски костюм за къпане на обществено място.
блесна - блеснеш, мин. св. блеснах, мин. прич. блеснал, се. — вж. блясвам.
блъсна - блъснеш, мин. се. блъснах, мин. прич. блъснал, св.— вж. блъсвам.
бръсна - бръснеш, бръснах, бръснал.- вж. бръсвам.
бонсай - и бонзай (англ. bonsai от яп.)Японско изкуство за създаване и отглеждане в саксия на миниатюрни дървесни видове.
вапсам - вапсаш. — вж. вапсвам.
вкисна - вкиснеш, мин. св. вкиснах, мин. прич. вкиснал. св.— вж. вкисвам.
власат - власата, власато, мн. власати.1. Разг. Космат.2. Който е с дълги влакнa.
внасям - внасяш, несв. и внеса, св.1. Какво/кого. Нося вътре в нещо.2. Какво. Доставям от чужбина. Започнахме да внасяме дори зеленчуци.3. ...
вноска - мн. вноски, ж.Парична сума, която периодично се внася за изплащане на задължение или за добиване на определено право. Месечна внос...
войска - мн. войски, ж.Въоръжените сили на една държава или част от тях.// прил. войскови.
вресна - вреснеш, мин. св. вреснах, мин. прич.вреснал, св.— вж. врясвам.
врясна - вреснеш, мин. се. вряснах, мин. прич. вряснал, се.Вресна.
втасам - втасаш, св.— вж. втасвам.
вайсия - (санскр. vaisya)Лице от третата индийска каста (търговци, занаятчии и земеделци).
верста - (рус. версть)Стара руска мярка за дължина, равна на 500 сажена или 1,07 км.
гласеж - 1. Начин на произнасяне, изговор.2. Начин на отразяване, на възприемане на звука, гласа.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: