Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---с-а- - Намерени са 88 думи от търсенето
реостат - мн. реостати, (два) реостата, м. Спец. Уред за плавно или стъпаловидно изменение на електрическото съпротивление с цел да се регул...
стиснат - стисната, стиснато, мн. стиснати, прил. Който се стиска (в 3 знач.), който проявява скъперничество. Стиснат човек. // същ. стиснат...
слисвам - слисваш, несв. и слисам, св.; кого. Разг. Силно учудвам, смайвам; очаровам, поразявам, обърквам, зашеметявам. Слйсвам със знания. ...
смесвам - смесваш, несв. и смеся, св. 1. Какво. Прибавям едно към друго и обърквам, за да получа смес (в 1 знач.). Смесвам белтъчния сняг е ...
списвам - списваш, несв.; какво. Редактирам, съставям вестник или списание. Списвам добре вестника. // прил. списван, списвана, списвано, мн...
спускам - спускаш, несв. и спусна, св. 1. Какво/ кого. Премествам във вертикална посока от горе надолу; свалям, пускам. Спускат в пещерата а...
сресвам - сресваш, несв. и среша, св.; кого/какво. Подреждам, приглаждам космите на коса, грива, козина и др. с помощта на четка или гребен....
стисвам - стисваш, несв. и стисна, св. Стискам веднъж или поединично.
стискам - стискаш, несв. 1. Какво/кого. Обхващам плътно и държа. Стискам парите в ръка. Стискам ръката му. Дрехите ме стискат. 2. Какво. Оби...
тласкам - тласкаш, несв. 1. Какво/кого. Бутам, блъскам, лашкам (като отмествам или задвижвам). Вятърът тласка лодката. Множеството го тласка...
тласвам - тласваш, несв. и тласна, св.; какво/кого. Тласкам един път или няколко пъти по един път. Тласвам лодката към вътрешността на езеро...
трескав - трескава, трескаво, мн. трескави, прил. 1. Който има треска. 2. Който се извършва с голяма бързина и напрежение. Трескави приготов...
тряскам - тряскаш, несв. 1. Произвеждам трясък. 2. Какво. Удрям силно, при което се произвежда трясък.
увисвам - увисваш, несв. и увисна, св. 1. Започвам да вися. Увисвам на клона на дървото. Увисва на бесилото. 2. Клюмвам, свеждам се надолу. ...
увесвам - увесваш, несв. и увеся, св.; какво. Отпускам да виси, да натежи, да се отпусне. Увесвам чувала на рамото си. — увесвам се/увеся се...
угасвам - угасваш, несв. и угасна, св. 1. Преставам да светя, да горя; гасна. Огънят угасна. Светлината угасна. 2. Прен. Замирам, изчезвам, ...
улисвам - улисваш, несв. и улисам, св.; кого. Разг. Завладявам вниманието; разсейвам, отвличам. Приготовленията за пътуване ги улисаха. — ул...
фрасвам - фрасваш, несв. и фрасна, св. Разг. Фраскам веднъж или поединично.
фраскам - фраскаш, несв.; кого. Разг. Удрям, бия.
хласвам - хласваш, несв. и хласна, св. Хласкам веднъж или поединично; блъсвам.
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: