Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---си--- - Намерени са 33 думи от търсенето
власинка - мн. власинки, ж.Косъмче; космовиден израстък.
гипсирам - гипсираш, несв. и св.; какво.1. Измазвам, закрепям с гипс.2. Спец. В медицината — поставям в гипсова превръзка. Лекарят ми гипсира...
гласилки - гласилка, ж.Спец. Гласни струни.
гресирам - гресираш, несв. и св.; какво.Смазвам с грес.// същ. гресиране, ср. Колата има нужда от гресиране.
дресирам - дресираш, несв. и св. 1. Какво. Обучавам животно да изпълнява заповеди. 2. Прен. Разг. Кого. Насаждам навици според своята воля. Т...
вносител - вносителят, вносителя, мн. вносители, м.1. Човек, който внася пари в банка.2. Този, който внася стоки от чужбина.3. Този, който вн...
класирам - класираш, несв. и св.; кого/какво. Разпределям участници в конкурс, състезание и др. според постиженията им до определен брой степ...
лансирам - лансираш, несв. и св. 1. Какво. Пускам в ход, в обръщение идея, план, инициатива. Лансирам инициатива за защита на горите. 2. Кого...
максимум - 1. Нареч. Най-много, не повече от. Лекарят може да приеме още максимум двама пациенти. 2. Същ., само ед., м. Възможно най-голямо, ...
пласирам - пласираш, несв. и св. 1. Какво. Разпространявам, разпродавам. 2. Влагам, поставям на място. — пласирам се. 1. Разпродавам се. Книг...
плисирам - плисираш, несв. и се.; какво. Правя на плисета.
подсичам - подсичаш, несв. и подсека, св.; какво. 1. Сека нещо в долния край. 2. Сека, пресичам малко под върха; засичам. — подсичам се/ подс...
пресипна - пресипнеш, мин. св. пресипнах, мин. прич. пресипнал, св. — вж. пресипвам.
пресичам - пресичаш, несв. и пресека, св. 1. Какво. Чрез сечене разделям на две; прерязвам. Пресичам дърво. 2. Какво. Минавам пряко; прекосяв...
пресищам - пресищаш, несв. и преситя, св.; какво/ кого. Правя по-наситен или по-сит от необходимото. — пресищам се/преситя се. Ставам по-сит ...
просичам - просичаш, несв. и просека, св.; какво. 1. Разчиствам пространство чрез сечене. Пресичам гора. 2. Прорязвам.
пулсирам - пулсираш, несв. и се. 1. За сърце, артерия — бия, туптя. 2. Прен. Излъчвам, съществувам, има ме. Пулсира живот.
разсилен - разсилният, разсилния, мн. разсилни, м. Остар. Човек, който прислужва в учреждение.
разсилна - мн. разсилни, ж. Жена разсйлен.
разсичам - разсичаш, несв. и разсека, св.; какво. 1. Деля на две части чрез сечене. Разсичам дърво. 2. Разделям, разрязвам, прорязвам. Реката...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: