Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---о- - Намерени са 275 думи от търсенето
авио- - Първа съставна част в съкратени сложни думи със значение авиационен.
автор - мн. автори.Създател на произведение, изобретение и подобни.// прил. авторски.
амвон - мн. амвони, (два) амвона.Издигнато място в църква за проповед.
анион - мн. аниони, (два) аниона.В физиката - отрицателен йон, който при електролиза се натрупва на положителния електрод.
аншоа - само ед.Дребна морска риба деликатес.
аргон - Химичен елемент - газ без цвят и миризма, който се съдържа във въздуха и се използва в електрическите и луминисцентните лампи.
агио- - (гр. agio-)Първа съставна част на сложни думи със значение 'свят', напр. агиология.
агро- - (гр. agro-)Първа съставна част на сложни думи със значение 'агрономически', напр. агрономия.
аеро- - (по гр., лат. аег 'въздух')Първа съставна част на сложни думи със значение 'въздушен, въздухоплавателен', напр...
аероб - (по аеро- + гр. b(ios) 'живот')Биол. Организъм, който се нуждае от кислород, за да живее.// Прил. аеробен.
алков - (фр. alcove от исп. alcoba от ар. al-qubba 'стаичка')Ниша в стая за поставяне на легло или легла, отделена със завеса.
афион - (тур. afyon от гр. opion)1. Бот. Градински мак, от който се получава маково семе, а също така и суров опиум.2. Втвърден сок от нед...
балон - мн. балони, (два) балона.1. Сферичен летателен уред, напълнен с полек от въздуха газ.2. Стъклен или метален кълбовиден съд.3. Детс...
барок - само ед.Истор. Стил в архитектурата и изкуството през XVI - XVIII век (предимно в Западна Европа), който се характеризира с пищнос...
барон - мн. барони.Благородническа титла по-ниска от граф, както и лице, което има тази титла.
баро- - (по гр. barys 'тежък')Първа съставна част на сложни думи със значение 'тежест, налягане', напр. барометър.
вагон - мн. вагони, (два) вагона.Една от колите на влак за превоз на пътници и товари по релсов път.// прил. вагонен.
валог - мн. валози, (два) валога.Падина, котловина.
варош - (от унг. varos 'град')Стара част на град.
газо- - Първа съставна част на сложни думи със значение газ, газов, напр. газопровод, газокамера, газометър, газохимия.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: