Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---н---- - Намерени са 203 думи от търсенето
авангард - само ед. 1. Войскова част, която се движи пред главните сили. 2. Прен.Водеща обществена група. // прил. авангарден, авангардна, ав...
агентура - мн. агентури.Разузнавателна служба или съвкупността от лицата на една разузнавателна служба.// прил. агентурен, агентурна
амуниция - мн. амуниции.Екипировка на военен (без оръжия и дрехи); снаряжение.// прил. амуниционен, амуниционна, амуниционно, мн. амуниционни...
анонимен - анонимна, анонимно, мн. анонимни.1. Който е без името на автора; неподписан. Анонимно писмо.2. Който е скрит под лъжливо име.// съ...
апендикс - мн. апендикси, (два) апендикса.Малък израстък на сляпото черво.
асансьор - мн. асансьори, (два) асансьора.Подемно съоръжение за автоматично изкачване и сваляне на хора и товари.// прил. асансьорен.
афинитет - 1. В химията - качество на химически елементи да реагират химически помежду си.2. Прен. Вътрешно сходство, душевна близост.3. Прен...
аванложа - (рус. аванложа по фр. avant 'отпред' + logc 'ложа')Театр. Ложа, допряна до сцената.
аванпост - (фр. avant-poste no avant 'напред' + poste 'пост')Воен. Предна стража на войска; преден пост.
авантюра - (фр. aventure)1. Приключение.2. Рисковано дело.// Прил. авантюристичен.// Същ. авантюризъм.// Същ. авантюрист.
акинезия - (лат. acinesia от гр. akinesia)Мед. Неподвижност, парализа.
аменорея - (нлат. amenorrhaea по а- + гр. men 'месец' + гео 'тека')Мед. Отсъствие на менструация при жена.
атонален - (нем. atonal по а- + гр. tonos 'тон')Муз. Без определен такт; нехармоничен.
атоничен - и атонически (фр. atonique по гр. atonos 'отслабнал, отпуснат')1. Мед. Отпуснат, без тонус (за орган).2. Фон. Неударен.
багня се - багниш се, багних се, багнил се.Диал. Агня се.
беснувам - беснуваш.Остар. Беснея.
бленувам - бленуваш, несв.: какво или за какво.Отдавам се на блянове, мечтая.
бранител - бранителят, бранителя, мн.бранители.1. В спортни игри - защитник; играч от защитната линия.2. Пазител, защитник.
браносам - браносаш.- вж. браносвам.
бранувам - брануваш.Обработвам с брана.// същ. брануване.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: