Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---н-т - Намерени са 21 думи от търсенето
абонат - мн.абонати.Лице което прави или използва абонамент.
адюнкт - (нем. Adjunkt по лат. adiunctus 'присъединен')1. Воен. Асистент във военно учебно заведение, който се готви за преподава...
гранит - мн. гранити, (два) гранита, м.Твърде разпространена много твърда скала със зърнест строеж, употребявана като строителен материал, ...
гранат - мн. гранати, (два) граната, м.Твърд минерал с тъмночервен цвят, а също обработен камък от този минерал за украшение.// прил. грана...
мъхнат - мъхната, мъхнато, мн. мъхнати, прил. Който е покрит с мъх или наподобява мъх. Мъхнат камък. Мъхнат плат.
ебонит - само ед. Твърда гума, получавана при вулканизацията на каучук със сяра, която се използва като изолационен материал. // прил. ебон...
клонат - клоната, клонато, мн. клонати, прил. Който има много клони; клонест. Клонато дърво.
лорнет - мн. лорнети, (два) лорнета, м. Сгъваеми очила с дръжка, които се държат с ръка при използване.
магнат - мн. магнати, м. 1. Едър собственик. 2. Истор. През феодализма - крупен земевладелец, феодал.
магнит - мн. магнити, (два) магнита, м. 1. Парче желязна руда или стомана, което притежава магнетизъм (в 1 знач.). 2. Прен. Всяко нещо, кое...
пернат - перната, пернато, мн. пернати, прил. Който е обрасъл с пера. • Царството на пернатите. Птиците.
познат - позната, познато, мн. познати, прил. Който е известен, който се знае.
реснат - ресната, реснато, мн. реснати, прил. Който е с ресни.
сопнат - сопната, сопнато, мн. сопнати, прил. Който е сърдит, троснат, груб. Сопнат отговор.
чалнат - чалната, чалнато, мн. чалнати, прил. Разг. Смахнат, побъркан.
шумнат - шумната, шумнато, мн. шумнати, прил. Който е с избуяла шума. Шумната гора.
брюнет - мн. брюнети.Мъж с черна коса и тъмни очи.
именит - именита, именито, мн. именити, прил. Известен, знаменит, прославен. През лятото във Варна гостуват именити певци и артисти. Именит...
пернет - перната, пернато, мн. пернати, прил. 1. Ударен от перка. 2. Прен. Пренебр. Смахнат, луд. Перната жена.
сиенит - само ед. Зърнеста скала, която се използва в строителството и скулптурата. // прил. сиенитен, сиенитна, сиенитно, мн. сиенитни.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: