Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---и--л - Намерени са 36 думи от търсенето
адмирал - мн. адмирали.Висше звание в командния състав на военноморските сили и лице, което има това звание. // прил. адмиралски, адмиралска...
артикул - мн. артикули, (два) артикула.Вид, разновидност от дребна търговска стока.
артикъл - (фр. article от лат. articulus 'частица')1. Език. Граматически член.2. Юр. Член от закон.
валидол - (рус. валидол от нлат. vale(men)tol(ium)) Фарм.1. Безцветна течност с парлив вкус и миризма на ментол и валериана, която се употре...
дарител - дарителят, дарителя, мн. дарители, м. Лице, което прави дарение. Средствата се разпределят според желанието на дарителя.
децимал - мн. децимали, (два) децимала, м. Вид везни за измерване на големи товари, при които съотношението между теглото на стоката и на те...
замисъл - мн. замисли, (два) замисъла, м. Идея, намерение, което се обмисля. Моят замисъл беше всичко да стане в началото на лятото.
мъчител - мъчителят, мъчителя, мн. мъчители, м. Човек, който подлага на мъчения други; изте-зател. // прил. мъчителски, мъчителска, мъчителс...
мюзикъл - мн. мюзикъли, (два) мюзикъла, м. Съвременна музикална комедия, в която се съчетават комичен литературен текст, музика и балет.
помисъл - мн. помисли, м. Мисъл, намерение. Лоши помисли.
съжител - съжителят, съжителя, мн. съжители, м. Човек, който живее на едно и също място с друг.
тъжител - тъжителят, тъжителя, мн. тъжители, м. Лице, което подава тъжба.
водител - водителят, водителя, мн. водители, м.Духовен, политически ръководител; предводител. Народни водители.
молител - молителят, молителя, мн. молители, м. Лице, което отправя молба.
носител - носителят, носителя, мн. носители, м. 1. Организъм, който носи зараза. Носител на вирус. 2. Човек, който има отличие, награда или ...
канибал - мн. канибали, м. Човек, който яде хора; човекоядец.
капитал - мн. капитали, (два) капитала, м. 1. Спец. Само ед. В икономиката — стойност, която носи принадена стойност в резултат от използван...
луминал - само ед. Вид препарат, спомагащ за успокояване и заспиване; фенобарбитал.
небивал - небивала, небивало, мн. небивали, прил. Който не се е случвал по-рано; неочакван, рядък. Това е небивал успех за нас.
пазител - пазителят, пазителя, мн. пазители, м. Човек, който бди за опазване на някаква обществена ценност или за спазване на ред, законност...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: