Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---и-е-- - Намерени са 15 думи от търсенето
антитеза - мн. антитези.Противоположност, противопоставяне.
архитект - мн. архитекти.Специалист по архитектура.
алпинеум - (по лат. alpinus 'алпийски')Част от градина или парк, оформена от скали и засадена с високопланинска растителност.
антигени - (нлат. antigena по анти-+ гр. genes 'произлязъл')Биохим. Вещества, главно белтъчни, които, вкарани в организма, предизви...
варицела - само ед. Спец.В медицината - детска шарка, лешенка.
василевс - (гр. basileus) Ист.1. Вожд, цар в Омирово време.2. Византийски император.
манивела - мн. манивели, ж. Извит под ъгъл лост, който служи за ръчно първоначално привеждане в действие на двигател.
манифест - обикн. ед. 1. Тържествено писмено обръщение на върховната власт към населението. 2. Писмено възвание с програмен характер. Литерат...
дисидент - мн. дисиденти, м. 1. Истор. През средновековието - отстъпник от католицизма. 2. Вероотстъпник; лице, отклонило се от господстващат...
дивидент - мн. дивиденти, м. Спец. Части от печалбата, които се изплащат на акционерите пропорционално на вложения капитал. • Трупам политиче...
диригент - мн. диригенти, м. Лице с музикално образование, което ръководи оркестър или хор при музикално изпълнение. // прил. диригентски, ди...
инцидент - мн. инциденти, (два) инцидента, м. Неприятна случка, произшествие. По пътищата често стават тежки инциденти. Пътуването мина без и...
резидент - мн. резиденти, м. 1. Дипломатически представител с по-малък ранг от посланик. 2. Таен ръководител на шпионска организация в чужд...
седимент - само ед. или седименти само мн. Спец. 1. В геологията — утаечен земен пласт. 2. В химията — утайка. // прил. седиментен, седиментн...
четинест - четинеста, четинесто, мн. четинести, прил. 1. Който е покрит с четина. 2. За лице на мъж — обрасло с гъста брада, небръснато. 3. ...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: