Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---и- - Намерени са 288 думи от търсенето
актив - мн. активи, (два) актива.1. Част от баланса на предприятие, съдържаща всички материални ценности и вземания.2. Най дейната част от...
акциз - мн. акцизи, (два) акциза.Коствен данък върху потребителски стоки.// прил. акцизен, акцизна, акцизно, мн. акцизни.
акция - мн. акции.Ценна книга за внесен дял в капитала на акционерно дружество, която дава определени права на вносителя.
ампир - Архитектурен стил, възникнал в Франция през ХVIII -началото на XIX век, който подражава на антични образци.
анти- - представка.В състава на думи със значение против това или противоположно на това, което се назовава с мотивиращата дума.
аплик - мн. аплици.Малко осветително тяло, закрепено на стена.
април - Четвъртият месец на календарната година.// прил. априлски, априлска, априлско, мн. априлски.
армия - мн. армии.1. Въоръжените сили на една държава.2. Оперативно войсково обединение на няколко корпуса или дивизии.3. Прен. Огромна съ...
архив - мн. архиви, (два) архива.1. Учреждение или отдел в учреждение,където се приемат, обработват и съхраняват стари документи и се орга...
ахчия - мн. ахчии.1. Готвач.2. Съдържател на ахчийница (във 2 знач.).
авгит - (нем. Augit по гр. auge 'светлина, блясък')Минер. Вулканичен минерал със сиво-зелен или кафяво-черен цвят.// Прил. авгит...
акрил - (англ. acryl)Вид синтетично влакно.
албин - (по исп. albino 'албинос')Зоол. Животно с бяла козина (вълк, лисица, заек и др.), което живее в северните области.
амфи- - (гр. amphi 'около, от двете страни'; ampho 'двама')Първа съставна част на сложни думи със значение:а) 'об...
архи- - (по гр. arche 'начало; власт')Първа съставна част на сложни думи със значение 'първо-' (за старшинство); '...
аршин - (тур. arsin от перс. ars 'лакът')Мярка за дължина, равна на 68,58 см (турски аршин) или 71,2 см (руски аршин).
аспид - (по гр. aspis, -idos)Геол. Вид скала, от която се получават плочи за покриви, за писане и др.
бакии - бакия. Разг.1. Неизплатени, невърнати парични дългове.2. Изоставена, несвършена работа.
барий - барият, бария.Химически елемент, мек сребристобял метал с реактивна способност.// прил. бариев.
бацил - мн. бацили.Пръчковидна болестотворна бактерия.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: