Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---е-т - Намерени са 51 думи от търсенето
азбест - само ед.Влакнест силикатен материал със сив цвят,от който се произвеждат огнеупорни материали и изделия.// прил. азбестов.
акцент - мн. акценти, (два) акцента.1. В езикознаниието - ударение.2. Особености в произношението, свойствени на говорещия, които са отклон...
аспект - мн. аспекти, (два) аспекта.1. Гледна точка.2. Изглед на нещата и явленията.
абдест - (тур. abdest от перс.)Обредно умиване на ръцете и краката преди молитва у мохамеданите.
абсент - (фр. absinthe 'пелин' от лат. absinthium, което от гр. apsinthion 'пелин')Спиртна напитка, подправена с анасон...
адвент - (лат. adventus 'идване')Рел. Второ пришествие.
акцепт - (нем. Akzept по лат. acceptor 'получен, приет')Фин.1. Съгласие за сключване на договор при определени от другата страна ...
гъбест - гъбеста, гъбесто, мн. гъбести, прил.Който е шуплест като гъба.
дънест - дънеста, дънесто, мн. дънести, прил. За облекло, шапка — който е с голямо, провисна-ло дъно. Дънести панталони.
зъбест - зъбеста, зъбесто, мн. зъбести, прил. 1. Който има големи, издадени напред зъби или е с гъсто наредени предни зъби. 2. Който е с го...
ръбест - ръбеста, ръбесто, мн. ръбести, прил. Който има по повърхността си много ръбове. Ръбести столове.
съвест - съвестта, само ед., ж. Чувство за отговорност пред останалите за постъпките и делата; съзнание. Нечиста съвест. Угризения на съвес...
ъглест - ъглеста, ъглесто, мн. ъглести.Който има ъгли или ръбове.
болест - болестта, мн. болести.Нарушение на нормалната дейност на организма. Заразни болести.// прил. болестен, болестна, мн. болестни. Бол...
горест - горестта, само ед., ж.Печал, мъка, скръб.// прил. горестен, горестна, горестно, мн. горестни.
дорест - дореста, доресто, мн. дорести, прил. За кон — който е с червено-кафяв косъм. Дореста кобила.
доцент - мн. доценти, м. Университетско научно звание между асистент и професор, което дава право на лицето, което го носи, да чете лекцион...
момент - мн. моменти, (два) момента, м. 1. Миг, кратък период. 2. Определено време, етап в развитието на нещо. Важен исторически момент. 3....
патент - мн. патенти, (два) патента, м. 1. Документ, който дава права на изобретателя над изобретението му. 2. Свидетелство, което позволяв...
повест - повестта, мн. повести, ж. Произведение в проза с по-опростен сюжет от романа, но по-усложнен от разказа.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: