Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---ам - Намерени са 107 думи от търсенето
ахвам - ахваш, ахна.Изведнъж издавам възклицание "ах".
ахкам - ахкаш.Многократно и продължително възклицание "ах".
ашрам - (санскр. ashrama)Място, където пребивава индийски духовен учител с последователите си.
барам - бараш.Разг. Пипам.
бивам - биваш.1. Съм, намирам се.2. Съм, ставам.
бутам - буташ.1. С ръчна сила придвижвам, тикам.2. Блъскам, тласкам.3. Разг. Събарям, свалям.4. Остар. Бия мляко в буталка за масло.5. Раз...
бухам - бухаш.1. За бухал - издавам характерен глух звук.2. Прен. Разг. Кашлям.
бъкам - бъкаш.Разг. С предлога от. За място, пространство - изпълнен съм, гъмжа.
бягам - бягаш.1. Отдалечавам се бързо, напускам бързо мястото, където съм.2. Тичам.3. Страня, пазя се, отклонявам се.4. Разг. Изселвам се,...
викам - викаш, несв.1. Издавам вик/викове; крещя. Чуваш ли, някой вика. Защо викаш?2. Говоря високо. Не викай, говори по-спокойно, не съм ...
гукам - гукаш, несв.1. За гълъб, гургулица и под. птици — издавам характерен гърлен звук.2. За бебе — издавам гърлени звукове. Бебето вече...
гътам - гъташ, несв.; какво/кого.Разг. Събарям, повалям, разрушавам.
давам - даваш, несв. и дам, св. 1. Какво, на кого/ какво. Поднасям нещо на някого, за да го вземе. Дадох парите на майка си. 2. Какво, на ...
дигам - дигаш, несв. Вдигам.
дишам - дишаш, несв. 1. Поемам и изпускам въздух с белите дробове. След дългото бягане дишаше тежко. 2. Какво. Вдишвам, поемам дълбоко. Ди...
додам - додадеш, мин. св. додадох, мин. прич. додал, св. — вж. додавам.
дотам - нареч. 1. До място, за което се говори. И как стигнахте чак дотам? С какво се пътува дотам? 2. Във висока степен, в такава степен....
думам - думаш, несв. Разг. Казвам, говоря, приказвам.
духам - духаш, несв. 1. Предизвиквам въздушно течение, движение. Вятърът духа. Духам с ветрило. 2. Безл. Става течение, чувства се вятър. ...
дъхам - дъхаш, несв. 1. Издишвам по посока на някого. Често ми дъха, за да видя дали мирише на алкохол. 2. Мириша. Дъхам на роза. Дъхам на...
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: