Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---- - Намерени са 1527 думи от търсенето
абис - (фр. abysse от лат. abyssus, което от гр. abyssos 'бездна')Геогр. Морска падина с дълбочина над 9000 м.// Прил. абисален...
авал - (фр. aval от ар. hawala 'поръчителство')Фин. Поръчителство по полица; гарантиране на платежа от трето лице, обикн. банка...
ажио - (фр. agio по ит. aggio)Фин. Разликата между паритета {номиналната стойност) и по-високата номинална пазарна стойност на ценните кн...
азур - (нем. Azur, фр. azur 'лазур' по ар. lazaward 'лазурит' от перс.)Хим. Синя анилинова боя, използвана при микрос...
айол - (тур. ayol 'ей ти, слушай')Разг. Синко.
акме - (лат. acme от гр. akme 'връхна точка, острие')Мед. Криза в развитието на болест; най-висока точка на температурна крива.
акче - (тур. akce)Ост. Дребна турска монета.
алба - (фр.-прованс. alba от лат. alba(lux) 'зора')Старопровансалска предутринна песен.
алга - (лат. alga)Водорасло.
алеф - (стевр. aleph)Име на първата буква в старосврейската азбука.
алое - (лат. aloe от гр. aloe)Бот. Южноафриканско многогодишно тропично и субтропично растение от семейство Лилиецветни с месести листа, ...
амид - (фр. amide, съкр. от am(moniac) + -ид)Хим. Съединение, което произлиза от амоняка.
амок - (нем. Amok, англ. amok от малайс. amoq)Остра психоза, изблик на човекоубийствена лудост, наблюдавана при малайците.
Апис - (от гр. собств. Apis)Свещеният бик у древните египтяни.
арат - (рус. арат от монг.)Скотовъдец, пастир в Монголия.
арпа - (тур. arpa)1. Неолющен ориз.2. Ечемик.
атол - (англ. atoll, дума от Малдивските о-ви)Пръстеновиден коралов остров, ограждащ лагуна.
аура - (нлат. aura по гр. aura 'полъх')1. Мед. Симптом на хладно полъхване от тялото, предизвестяващ пристъп на епилепсия, астм...
Ахил - (гр. Achilleus)1. Главният герой от Омировата Илиада, идеал на мъжество.2. Прен. Силен и храбър човек.// Прил. Ахилов и Ахилесов.а...
ашик - (тур. asik от ар.)1. Кокалче от агнешко коляно за игра.2. Игра с такива кокалчета.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: