Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--я- - Намерени са 25 думи от търсенето
баян - мн. баяни, (два) баяна.Руски народен музикален инструмент - голяма ръчна хармоника със сложна клавиатура.
баяч - мн. баячи.Мъж, който се занимава с баене.
даяк - само ед. Разг. Бой. Ще ядеш даяк.
заям - заядеш, мин. св. заядох, мин. прич. заял, св. — вж. заяждам.
бояк - бойка, бойко, мн. бойки.1. Който проявява или изразява готовност за бой, за борба; войнствен.2 Смел, енергичен, решителен.// нареч...
дояч - мн. доячи, м. Човек, чиято професия е да дои (в 1 знач.).
обяд - мн. обеди, (два) обяда, м. Обед.
каяк - мн. каяци, (два) каяка, м. 1. Малка рибарска лодка. 2. Лодка за спортно гребане, предназначена за няколко гребци, всеки с по едно ...
маяк - мн. маяци, (два) маяка, м. Кула, построена на морския бряг или на остров, със сигнален огън, който служи за ориентация на плавател...
наям - наядеш, мин. св. наядох, мин. прич. наял, св. — вж. наяждам.
паяк - мн. паяци, (два) паяка м. 1. Членестоного дребно животно, което се храни с насекоми, улавяни с изплетената от него мрежа. 2. Разг....
шаяк - само ед. Груб вълнен плат. // прил. шaячен, шaячна, шaячно, мн. шaячни. Шаячен панталон.
пояс - мн. пояси, (два) пояса, м. 1. Истор. Специално изтъкано домашно платно за опасване около кръста. Навивам пояс. 2. Широка ивица от ...
рояк - мн. рояци, (два) рояка, м. 1. Множество хвъркащи насекоми. 2. Ято птици. 3. Множество от еднородни предмети; рой.
роял - мн. рояли, (два) рояла, м. Голямо трикра-ко пиано с хоризонтално разположено тяло, предназначено предимно за концертни изпълнения.
пуяк - мн. пуяци, (два) пуяка, м. 1. Мъжка пуйка. 2. Прен. Разг. Пренебр. Надут, самодоволен мъж.
суяк - мн. суяци, (два) суяка, м. Суек.
леяр - леярят, леяря, мн. леяри, м. Работник, който отлива метални предмети.
сеяч - мн. сеячи, м. Човек, който сее.
бияч - мн. биячи, м.1. Човек, който бие други лица, обикн. за наказание.2. Разг. Топче, с което при игра се удрят останалите.3. Разг. Бор...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: