Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--с------- - Намерени са 185 думи от търсенето
абсорбирам - абсорбираш. За вещество - притежавам свойството да поглъщам всуквам, попивам.
абстрактен - абстактна, абстрактно, мн. абстактни, прил. Отвлечен, неконкретен. Абстрактно понятие.
акселбанти - Презраменни плетени шнурове с висулки в парадната униформа на офицери.
абсолвирам - (нем. absolvieren по лат. absolve 'освобождавам, отвързвам')В католическата религия - опрощавам грехове.
абстракция - (лат. abstractio 'отделяне') Филос.1. Мислено отделяне на съществените признаци на предмет или явление чрез изоставяне н...
аксиология - (пo rp. axios 'достоен' + -логия)Филос. Наука за моралните ценности.// Прил. аксиологичен и аксиологически.
басирам се - басираш се.Хващам се на бас; обзалагам се.
бостанджия - мн. бостанджии. м.1. Разг. Човек, който отглежда и/или продава бостан.2. Истор. Във феодална Турция — служител в охраната на султа...
бисектриса - (фр. bissectrice по би-+ лат. seco 'сека')Геом. Права, разделяща ъгъл на две части; ъглополовяща.
висцерален - (нлат. visceralis от лат. viscus 'вътрешност')1. Мед. Който се отнася до вътрешните органи.2. Прен. Вътрешен, дълбоко ин...
гастрольор - мн. гастрольори, м.Артист, музикант, състав на гастрол.
господарка - мн. господарки, ж.Жена господар.
гостилница - мн. гостилници, ж.Ресторант от по-ниска категория.
гастеропод - (нлат. gasteropodum по гр. gaster 'корем' + pous, podos 'крак')Зоол. Коремоного мекотело животно.
гастроскоп - (по гастро- + rp. skoрео 'гледам')Мед. Уред за пряко наблюдение на стомаха отвътре.
дестилатор - мн. дестилатори, (два) дестилатора, м. Спец. 1. Лице, което извършва дестилация. 2. Метален или стъклен апарат, използван за дести...
дестилация - само ед. Спец. Процес на частично превръщане на течност в пара, кондензиране на парата и събиране на течността за пречистване от т...
дестилирам - дестилираш, несв. и се.; какво. Спец. Подлагам вещество на дестилация.
дисертация - мн. дисертации, ж. Научен труд, защитаван от автора публично пред учебно или научно учреждение за получаване на научна степен. // ...
дископатия - само ед. Спец. В медицината — дискова херния.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: