Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--р--а - Намерени са 104 думи от търсенето
зарека - заречеш, мин. св. зарекох, мин. прич. зарекъл, св. — вж. заричам.
зарина - заринеш, мин. св. заринах, мин. прич. заринал, св. — вж. заривам.
заръка - мн. заръки, ж. 1. Поръчение, поръчка да се направи нещо. Сутрин даваше на всеки заръки. 2. Завет. Помня заръките на баща си. 3. Ис...
окръжа - окръжиш, мин. св. окръжих, мин. прич. окръжил, св. — вж. окръжавам.
поръка - мн. поръки, ж. Това, което се поръчва, заръчва, обикн. като съвет, желание, воля; препоръка, задача. Имам поръка да уча.
църква - мн. църкви, ж. 1. У християните — организация, която ръководи духовния, религиозния живот. 2. Сграда, в която се извършват богослу...
корида - мн. кориди, ж. Вид масово зрелище в Испания и в някои други страни — борба с бикове.
корица - мн. корици, ж. 1. Тънка кора. Хрупкава корица. Раната има тънка корица. 2. Първият или последният лист на книга, обикн. от дебел к...
корона - мн. корони, ж. 1. Скъпоценен накит за глава с форма на венец, който се носи от монарх като символ на властта. Златна корона. 2. Пр...
коруба - мн. коруби, ж. Кухина в дънер на дърво; хралупа. В корубата на дървото живееха животни.
морава - мн. морави, ж. Място, покрито с млада зелена трева; поляна.
морена - мн. морени, ж. 1. Спец. Струпани каменни блокове, които са образувани при движението на ледниците. 2. Вид сладкарско изделие — ваф...
моруна - мн. моруни, ж. Голяма хрущялна риба, от която се добива черен хайвер. // прил. морунов, морунова, моруново, мн. морунови.
нароча - нарочиш, мин. св. нарочих, мин. прич. нарочил, св. — вж. нарочвам.
огриза - огризеш, мин. св. огризах, мин. прич. огризал, св. - вж. огризвам.
опружа - опружиш, мин. св. опружих, мин. прич. опружил, св. - вж. опружвам.
обрежа - обрежеш, мин. св. обрязах, мин. прич. обрязал, св. — вж. обрязвам.
обрека - обречеш, мин. св. обрекох, мин. прич. обрекъл, св. — вж. обричам.
ограда - мн. огради, ж. Съоръжение, издигнато около нещо, за да го предпазва. Около къщата се издигаше висока каменна ограда.
омраза - само ед. Чувство на силна вражда; ненавист.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: