Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--ри- - Намерени са 35 думи от търсенето
април - Четвъртият месец на календарната година.// прил. априлски, априлска, априлско, мн. априлски.
акрил - (англ. acryl)Вид синтетично влакно.
барий - барият, бария.Химически елемент, мек сребристобял метал с реактивна способност.// прил. бариев.
барин - (рус. барин)Книж. Господин, господар; благородник.
барит - (фр. baryte по гр. barys 'тежък' + -ит)Минер. Тежък минерал с различни цветове: бариев окис.
зарин - само ед. Спец. Бойно отровно вещество с нервнопаралитично действие.
кория - мн. кории, ж. Малка гора, обикн. на равно място. Корията е оградена с ниви. В корията е прохладно и свежо.
обрив - мн. обриви, (два) обрива, м. Малки пъпки, които се появяват върху кожата или лигавицата при заболяване. Алергичен обрив.
парий - парият, пария, мн. парии, м. 1. Човек, който принадлежи към ниските обществени слоеве в Индия. 2. Прен. Презрян човек, безправен ч...
отрия - отриеш, мин. св. отрих, мин. прич. отрил, св. — вж. отривам.
порив - мн. пориви, (два) порива, м. 1. Внезапна проява на чувство, желание; стремеж, устрем. Благороден порив. 2. Внезапно усилване на вя...
бурия - мн. бурии.1. Тръба за свирене.2. Кюнец.
укрия - укриеш, мин. св. укрих, мин. прич. укрил, св. - вж. укривам.
утрин - утринта, мн. утрини, ж. Сутрин. // прил. утринен, утринна, утринно, мн. утринни. Утринен хлад. Утринен концерт.
фурия - мн. фурии, ж. 1. В римската митология — богиня на отмъщението. 2. Прен. Необуздаема природна стихия. Фурията фучи навън. 3. Прен. ...
берил - (фр. beryl от нлат. beryllus, гр. beryllos от инд.)Минер. Скъпоценен камък с жълтеникав цвят.// Прил. берилов.
серия - мн. серии, ж. 1. Поредица от еднородни предмети, изделия, действия и др. Серия опити. 2. Група или поредица предмети, изделия и др...
шериф - мн. шерифи, м. Представител на полицията и на съдебните власти в отделен район в Англия и Съединените американски щати. // прил. ш...
взрив - взривът, взрива, мн. взривове, (два) взрива м.1. Избухване, експлозия.2. Избухливо вещество.3. Прен. С предлога от. Внезапна и шум...
втрия - втриеш, мин. св. втрих, мин. прич. втрил.— вж. втривам.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: