Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--н-- - Намерени са 169 думи от търсенето
агнец - само ед.1. Агне което се принаця в жертва.2. Прен. Изкупителна жертва.3. В църквата - кръстово изображение върху нафора.
банан - мн. банани, (два) банана.1. Високо тропическо растение с много големи листа и дебелокожи, сладки и меки продълговати плодове.2. Пл...
банда - мн. банди.1. Група музиканти, които образуват инструментален състав.2. Обществено зловредна, престъпна група от лица; шайка.
банка - мн. банки.1. Голямо учреждение за парични и кредитни операции.2. Прен. Съвкупност от сведения, данни, програми, които се натрупват...
бенка - мн.бенки.Малко тъмно петно или пъпка по кожата на човек.
бунак - мн. бунаци, м.Разг. Грубо. Тъп, малоумен, ограничен човек; глупак.
бунар - мн. бунари, (два) бунара, м.Диал. Кладенец.
банко - (ит. banco)Фин. Курсът, по който банката купува и продава ценните книжа.
банту - (афр.)Съвкупност от етнически разнородни африкански народи, живеещи на юг от екватора и говорещи на сродните езици банту.
бонза - (фр. bonze от порт. Ьопzo, което от яп. bozu 'свещеник')Будистки свещеник в Япония и Китай.
винар - винарят, винаря, мн. винари, м.Човек, който произвежда и/или продава вино.// прил. винарски.
вънка - нареч.Разг. Вън.
вента - (исп. venta 'крайпътна кръчма')Ист. Първична организация на карбонари.
гонка - мн. гонки, ж.1. Бързо преследване на дивеч при ловуване.2. Спец. При някои спортни състезания (езда, воден спорт) — цикъл от състе...
гънка - мн. гънки, ж.Продълговата вдлъбнатина по мека материя (плат, кожа, хартия и под.), получена при свиване.// същ. умал. гънчица, мн....
данак - мн. данаци, (два) данака, м. Диал. Теле, което е израсло достатъчно и е отбито. // същ. умал. даначе, мн. даначета, ср.
данни - само мн. 1. Необходими за извод или решение сведения. По официални данни. 2. Свойства, качества, притежавани от някого, които позв...
данък - мн. данъци, (два) данъка, м. Определена със закон сума, която се изплаща на държавните органи. Данък върху общия доход. Данък доба...
дунда - мн. дунди, ж. Разг. Пренебр. Дундеста жена.
еднаж - нареч. Остар. Веднъж.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: